Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 9:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 9:23

Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan a  keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. b  Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan c  itu!

AYT (2018)

Pada saat kamu mulai menyampaikan permohonan, suatu firman keluar, dan aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab kamu sangat dikasihi. Jadi, pahamilah firman ini dan perhatikanlah penglihatan ini.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 9:23

Pada permulaan doamu itu diberilah firman, lalu datanglah aku hendak memberi akan dikau pengajaran, karena engkaulah seorang yang amat kekasih; sebab itu hendaklah engkau mencamkan perkataan ini dan perhatikanlah baik-baik khayal ini!

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 9:23

Ketika engkau mulai memohon kepada Allah, Ia memberi jawaban. Aku datang menyampaikannya sebab Ia mengasihi engkau. Nah, dengarkanlah baik-baik sementara aku menerangkan arti penglihatan itu.

MILT (2008)

Dalam permulaan permohonanmu, firman keluar, dan aku datang untuk menyatakannya, karena engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika engkau mulai menyampaikan permohonanmu, keluarlah suatu firman. Aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, karena engkau ini seorang yang sangat dikasihi. Jadi, perhatikanlah firman itu dan pahamilah penglihatan itu!

AVB (2015)

Ketika engkau mulai menyampaikan permohonanmu, keluarlah suatu firman. Aku datang untuk memberitahukan isinya kepadamu, kerana engkau ini seorang yang sangat dikasihi. Jadi, perhatikanlah firman itu dan fahamilah penglihatan itu!

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 9:23

Ketika engkau mulai
<08462>
menyampaikan permohonan
<08469>
keluarlah
<03318>
suatu firman
<01697>
, maka aku
<0589>
datang
<0935>
untuk memberitahukannya
<05046>
kepadamu, sebab
<03588>
engkau
<0859>
sangat dikasihi
<02530>
. Jadi camkanlah
<0995>
firman
<01697>
itu dan perhatikanlah
<0995>
penglihatan
<04758>
itu!
TL ITL ©

SABDAweb Dan 9:23

Pada permulaan
<08462>
doamu
<08469>
itu diberilah
<03318>
firman
<01697>
, lalu datanglah
<0935>
aku
<0589>
hendak memberi
<05046>
akan dikau pengajaran
<05046>
, karena
<03588>
engkaulah seorang yang amat kekasih
<02530>
; sebab itu hendaklah engkau
<0859>
mencamkan
<0995>
perkataan
<01697>
ini dan perhatikanlah
<0995>
baik-baik khayal
<04758>
ini!
AYT ITL
Pada saat kamu mulai
<08462>
menyampaikan permohonan
<08469>
, suatu firman
<01697>
keluar
<03318>
, dan aku
<0589>
datang
<0935>
untuk memberitahukannya
<05046>
kepadamu, sebab
<03588>
kamu sangat dikasihi
<02530>
. Jadi, pahamilah
<0995>
firman
<01697>
ini dan perhatikanlah
<0995>
penglihatan
<04758>
ini.’”

[<0859>]
AVB ITL
Ketika engkau mulai
<08462>
menyampaikan permohonanmu
<08469>
, keluarlah
<03318>
suatu firman
<01697>
. Aku
<0589>
datang
<0935>
untuk memberitahukan
<05046>
isinya kepadamu, kerana
<03588>
engkau
<0859>
ini seorang yang sangat dikasihi
<02530>
. Jadi, perhatikanlah
<0995>
firman
<01697>
itu dan fahamilah
<0995>
penglihatan
<04758>
itu!
HEBREW
harmb
<04758>
Nbhw
<0995>
rbdb
<01697>
Nybw
<0995>
hta
<0859>
twdwmx
<02530>
yk
<03588>
dyghl
<05046>
ytab
<0935>
ynaw
<0589>
rbd
<01697>
auy
<03318>
Kynwnxt
<08469>
tlxtb (9:23)
<08462>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 9:23

3 Ketika engkau mulai 1  menyampaikan permohonan keluarlah suatu firman 2 , maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah 4  firman 2  itu dan perhatikanlah 4  penglihatan itu!

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA