Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 10:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 10:21

Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran. i  Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, j  pemimpinmu itu,

AYT (2018)

Akan tetapi, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam Kitab Kebenaran. Tidak seorang pun yang berdiri di pihakku melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 10:21

Tetapi aku hendak memberitahu juga kepadamu barang yang tersurat di dalam Kitabulhak; maka sekarang seorangpun tiada pembantuku dalam melawan dia, melainkan Mikhael, penghulu kamu itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 10:21

(10:20)

MILT (2008)

Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab Kebenaran. Dan tidak seorang pun membuat dirinya kuat berada di pihakku dalam semuanya ini, kecuali Mikhael pemimpinmu.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tersurat dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada satu pun yang membantu aku melawan mereka, selain Mikhail, malaikat penjagamu.

AVB (2015)

Tetapi aku akan memberitahukan apa yang tersurat dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada sesiapa pun yang membantu aku melawan mereka, selain Mikhail, malaikat penjagamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 10:21

Namun demikian
<061>
, aku akan memberitahukan
<05046>
kepadamu apa yang tercantum
<07559>
dalam Kitab
<03791>
Kebenaran
<0571>
. Tidak ada
<0369>
satupun
<0259>
yang berdiri
<02388> <00>
di pihakku dengan
<05973>
tetap hati
<00> <02388>
melawan
<05921>
mereka, kecuali
<0518>
Mikhael
<04317>
, pemimpinmu
<08269>
itu,

[<0428> <03588>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 10:21

Tetapi
<061>
aku hendak memberitahu
<05046>
juga kepadamu barang yang tersurat
<07559>
di dalam Kitabulhak
<0571> <03791>
; maka sekarang seorangpun
<0259>
tiada
<0369>
pembantuku
<02388>
dalam melawan dia, melainkan
<03588>
Mikhael
<04317>
, penghulu
<08269>
kamu itu
<0428>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<061>
, aku akan memberitahukan
<05046>
kepadamu apa yang tertulis
<07559>
dalam Kitab
<03791>
Kebenaran
<0571>
. Tidak
<0369>
seorang
<0259>
pun yang berdiri
<02388>
di pihakku
<05973>
melawan
<05921>
mereka
<0428>
, kecuali
<0518>
Mikhael
<04317>
, pemimpinmu
<08269>
.”

[<00> <0853> <00>]
AVB ITL
Tetapi
<061>
aku akan memberitahukan
<05046>
apa yang tersurat
<07559>
dalam Kitab
<03791>
Kebenaran
<0571>
. Tidak
<0369>
ada sesiapa
<0259>
pun yang membantu
<02388>
aku melawan
<05921>
mereka
<0428>
, selain
<0518>
Mikhail
<04317>
, malaikat penjagamu
<08269>
.

[<00> <0853> <05973> <00>]
HEBREW
P
Mkrv
<08269>
lakym
<04317>
Ma
<0518>
yk
<03588>
hla
<0428>
le
<05921>
yme
<05973>
qzxtm
<02388>
dxa
<0259>
Nyaw
<0369>
tma
<0571>
btkb
<03791>
Mwsrh
<07559>
ta
<0853>
Kl
<0>
dyga
<05046>
lba (10:21)
<061>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 10:21

Namun demikian, aku akan memberitahukan 1  kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri 2  di pihakku dengan tetap hati 2  melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu,

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA