Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 2:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Langkah kaki s  orang-orang yang dikasihi-Nya t  dilindungi-Nya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, u  sebab bukan oleh karena kekuatannya v  sendiri seseorang berkuasa.

AYT (2018)

Langkah orang-orang saleh dijaga-Nya, tetapi orang-orang jahat akan lenyap dalam kegelapan. Sebab, dengan kekuatan seseorang tidak berkuasa.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Maka dipeliharakan-Nya kaki segala kekasih-Nya, tetapi segala orang jahat ditumpas kelak ke dalam kegelapan; maka satupun tiada dapat diadakan oleh orang laki-laki dengan kuasanya sendiri.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Orang setia selalu aman dalam perlindungan TUHAN. Tapi yang jahat hancur binasa dalam kelam dan gelap gulita. Tenaga sendiri tak dapat diandalkan, kekuatan manusia tidak memberi kemenangan.

MILT (2008)

Dia menjaga langkah orang-orang kudus-Nya, dan orang-orang fasik dibungkamkan di dalam kegelapan; karena manusia tidak menjadi perkasa oleh kekuatan.

Shellabear 2011 (2011)

Ia akan menjaga langkah orang-orang-Nya yang saleh, tetapi orang fasik akan dibungkam dalam kegelapan, karena orang tidak menang dengan kekuatannya sendiri.

AVB (2015)

Dia akan memelihara langkah kalangan yang salih, tetapi orang fasiq akan tersingkir ke dalam kegelapan, kerana berdayanya seseorang bukan atas kekuatannya sendiri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Langkah kaki
<07272>
orang-orang yang dikasihi-Nya
<02623>
dilindungi-Nya
<08104>
, tetapi orang-orang fasik
<07563>
akan mati binasa
<01826>
dalam kegelapan
<02822>
, sebab
<03588>
bukan
<03808>
oleh karena kekuatannya
<03581>
sendiri seseorang
<0376>
berkuasa
<01396>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Maka dipeliharakan-Nya
<08104>
kaki
<07272>
segala kekasih-Nya
<02623>
, tetapi segala orang jahat
<07563>
ditumpas kelak ke dalam kegelapan
<02822>
; maka satupun
<01826>
tiada
<03808>
dapat diadakan
<01396>
oleh orang laki-laki
<0376>
dengan kuasanya
<03581>
sendiri.
AYT ITL
Langkah
<07272>
orang-orang saleh
<02623>
dijaga-Nya, tetapi orang-orang jahat
<07563>
akan lenyap dalam kegelapan
<02822>
. Sebab
<03588>
, dengan kekuatan
<03581>
seseorang tidak
<03808>
berkuasa
<0376>
.

[<08104> <01826> <01396>]
HEBREW
sya
<0376>
rbgy
<01396>
xkb
<03581>
al
<03808>
yk
<03588>
wmdy
<01826>
Ksxb
<02822>
Myesrw
<07563>
rmsy
<08104>
*wydyox {wdyox}
<02623>
ylgr (2:9)
<07272>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:9

Langkah kaki orang-orang yang dikasihi-Nya 2  dilindungi-Nya 1  3 , tetapi orang-orang fasik akan mati binasa 3  dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya 4  sendiri seseorang berkuasa.

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA