Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Korintus 7:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. e 

AYT (2018)

Apakah ada orang yang dipanggil ketika ia sudah disunat? Janganlah ia menghilangkan tanda-tanda sunatnya. Adakah orang yang ketika dipanggil ia belum bersunat? Janganlah ia disunat.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Jikalau seorang dipanggil sedang sudah tersunat, janganlah ia meniadakan sunatnya. Dan jikalau seorang dipanggil sedang belum bersunat, janganlah ia disunatkan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Umpamanya, kalau seseorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Begitu juga kalau seseorang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, janganlah orang itu minta disunat.

TSI (2014)

Misalnya, kalau kamu sudah disunat ketika Allah memanggilmu menjadi pengikut Kristus, jangan melakukan apa pun untuk menghapuskan sunatmu itu. Kalau kamu belum disunat waktu mulai mengikut Kristus, kamu tidak perlu disunat.

MILT (2008)

Adakah seseorang yang terpanggil setelah bersunat? Janganlah dia menjadi yang tidak bersunat! Adakah seseorang yang terpanggil dalam yang bukan sunat? Janganlah dia disunat!

Shellabear 2011 (2011)

Maksudnya, apabila seseorang telah dikhitan pada waktu ia dipanggil, maka janganlah ia menghilangkan tanda-tanda khitanannya. Demikian pula dengan seseorang yang tidak berkhitan pada waktu ia dipanggil, janganlah ia dikhitan.

AVB (2015)

Contohnya, jika seseorang itu sudah pun bersunat sewaktu Allah memanggilnya, janganlah pula dia cuba menghilangkan tanda sunat itu. Demikian juga, sekiranya seseorang itu tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, janganlah dia meminta disunatkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Kalau seorang
<5100>
dipanggil
<2564>
dalam
<1722>
keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat
<1986>
itu. Dan kalau seorang
<5100>
dipanggil
<2564>
dalam keadaan
<203> <0>
tidak
<3361>
bersunat
<0> <203>
, janganlah ia mau bersunat
<4059>
.

[<4059> <3361>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Jikalau
<4059>
seorang
<5100>
dipanggil
<2564>
sedang sudah tersunat
<1986>
, janganlah
<3361>
ia meniadakan
<1722>
sunatnya
<4059>
. Dan jikalau seorang
<5100>
dipanggil
<2564>
sedang belum bersunat
<203>
, janganlah
<3361>
ia disunatkan
<4059>
.
AYT ITL
Apakah ada orang
<5100>
yang dipanggil
<2564>
ketika ia sudah disunat
<4059>
? Janganlah
<3361>
ia menghilangkan tanda-tanda sunatnya
<1986>
. Adakah orang yang ketika dipanggil
<2564>
ia
<5100>
belum bersunat
<203>
? Janganlah
<3361>
ia disunat
<4059>
.

[<1722>]
AVB ITL
Contohnya, jika seseorang
<5100>
itu sudah pun bersunat
<4059>
sewaktu Allah memanggilnya
<2564>
, janganlah
<3361>
pula dia cuba menghilangkan tanda sunat
<1986>
itu. Demikian juga, sekiranya seseorang
<5100>
itu tidak bersunat
<203>
semasa
<1722>
Allah memanggilnya
<2564>
, janganlah
<3361>
dia meminta disunatkan
<4059>
.
GREEK
peritetmhmenov
<4059> (5772)
V-RPP-NSM
tiv
<5100>
X-NSM
eklhyh
<2564> (5681)
V-API-3S
mh
<3361>
PRT-N
epispasyw
<1986> (5737)
V-PNM-3S
en
<1722>
PREP
akrobustia
<203>
N-DSF
keklhtai
<2564> (5769)
V-RPI-3S
tiv
<5100>
X-NSM
mh
<3361>
PRT-N
peritemnesyw
<4059> (5744)
V-PPM-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Kor 7:18

Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat 1 , janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA