Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tesalonika 2:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Tes 2:17

kiranya menghibur n  dan menguatkan o  hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.

AYT (2018)

menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Tes 2:17

menghiburkan kiranya hatimu dan meneguhkan di dalam tiap-tiap pekerjaan dan perkataan yang baik.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Tes 2:17

(2:16)

TSI (2014)

Jadi kami berdoa supaya Tuhan Yesus dan Allah Bapa selalu menguatkan hati kalian masing-masing. Dengan begitu kalian akan selalu melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan perbuatan.

MILT (2008)

berkenan menghibur hatimu dan meneguhkan kamu di dalam setiap perkataan dan perbuatan baik.

Shellabear 2011 (2011)

menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap pekerjaan serta perkataan yang baik.

AVB (2015)

memberimu perangsang dan kekuatan untuk berbuat dan mengatakan yang baik.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Tes 2:17

kiranya menghibur
<3870>
dan
<2532>
menguatkan
<4741>
hatimu
<5216> <2588>
dalam
<1722>
pekerjaan
<2041>
dan
<2532>
perkataan
<3056>
yang baik
<18>
.

[<3956>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Tes 2:17

menghiburkan
<3870>
kiranya hatimu
<2588>
dan
<2532>
meneguhkan
<4741>
di
<1722>
dalam tiap-tiap
<3956>
pekerjaan
<2041>
dan
<2532>
perkataan
<3056>
yang baik
<18>
.
AYT ITL
menghibur
<3870>
dan
<2532>
menguatkan
<4741>
hatimu
<2588>
dalam
<1722>
setiap
<3956>
pekerjaan
<2041>
dan
<2532>
perkataan
<3056>
yang baik
<18>
.

[<5216>]
GREEK
parakalesai
<3870> (5659)
V-AAO-3S
umwn
<5216>
P-2GP
tav
<3588>
T-APF
kardiav
<2588>
N-APF
kai
<2532>
CONJ
sthrixai
<4741> (5659)
V-AAO-3S
en
<1722>
PREP
panti
<3956>
A-DSM
ergw
<2041>
N-DSN
kai
<2532>
CONJ
logw
<3056>
N-DSM
agayw
<18>
A-DSN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Tes 2:17

kiranya menghibur 1  dan menguatkan 2  hatimu dalam 3  pekerjaan dan perkataan yang baik.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA