Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 18:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:20

Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati."

AYT (2018)

Akan tetapi, Yoab berkata kepadanya, “Kamu bukanlah orang yang akan menjadi pembawa kabar itu pada hari ini, tetapi kamu akan membawa kabar ini pada hari lain. Pada hari ini, kamu tidak akan membawa kabar karena anak raja sudah mati.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 18:20

Tetapi kata Yoab kepadanya: Bukan engkau orang yang patut membawa kabar pada hari ini: pada lain hari juga aku menyuruhkan dikau kelak membawa kabar yang begitu, karena pada hari ini tiada boleh engkau membawa kabar yang baik, tegal putera baginda sudah mati.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 18:20

"Jangan," kata Yoab, "lain kali saja. Hari ini tidak boleh engkau membawa kabar, sebab putra raja telah gugur."

MILT (2008)

Dan Yoab berkata kepadanya, "Engkau bukanlah seorang pembawa berita hari ini. Namun engkau akan menyampaikan berita pada lain hari. Dan hari ini engkau tidak akan menyampaikan berita, karena anak raja telah mati."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi kata Yoab kepadanya, "Bukan engkau yang akan membawa kabar pada hari ini. Lain hari engkau boleh membawa kabar, tetapi hari ini engkau tidak akan membawa kabar, karena anak raja telah mati."

AVB (2015)

Tetapi kata Yoab kepadanya, “Bukan engkau yang akan membawa khabar pada hari ini. Pada hari lain engkau boleh membawa khabar, tetapi hari ini engkau tidak akan membawa khabar, kerana anak raja telah mati.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:20

Tetapi berkatalah
<0559>
Yoab
<03097>
kepadanya: "Pada hari
<03117>
ini
<02088>
bukan
<03808>
engkau
<0859>
yang menjadi pembawa
<0376>
kabar
<01309>
, pada hari
<03117>
lain
<0312>
boleh engkau yang menyampaikan kabar
<01319>
, tetapi pada hari
<03117>
ini
<02088>
engkau tidak
<03808>
akan menyampaikan kabar
<01319>
karena
<05921> <03588>
anak
<01121>
raja
<04428>
sudah mati
<04191>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:20

Tetapi kata
<0559>
Yoab
<03097>
kepadanya: Bukan
<03808>
engkau
<0859>
orang
<0376>
yang patut membawa kabar
<01309>
pada hari
<03117>
ini
<02088>
: pada lain
<0312>
hari
<03117>
juga aku menyuruhkan dikau kelak membawa kabar
<01319>
yang begitu, karena pada hari
<03117>
ini
<02088>
tiada
<03808>
boleh engkau membawa kabar
<01319>
yang baik, tegal
<03588>
putera
<01121>
baginda
<04428>
sudah mati
<04191>
.
AYT ITL
Akan tetapi, Yoab
<03097>
berkata
<0559>
kepadanya
<00>
, “Kamu bukanlah
<03808>
orang
<0376>
yang akan menjadi pembawa kabar
<01309>
itu pada hari
<03117>
ini
<02088>
, tetapi kamu akan membawa kabar
<01319>
ini pada hari
<03117>
lain
<0312>
. Pada hari
<03117>
ini
<02088>
, kamu tidak
<03808>
akan membawa kabar
<01319>
karena
<03588>
anak
<01121>
raja
<04428>
sudah mati
<04191>
.”

[<0859> <05921>]
HEBREW
tm
<04191>
Klmh
<04428>
Nb
<01121>
{Nk le} *le
<05921>
yk
<03588>
rvbt
<01319>
al
<03808>
hzh
<02088>
Mwyhw
<03117>
rxa
<0312>
Mwyb
<03117>
trvbw
<01319>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
hta
<0859>
hrvb
<01309>
sya
<0376>
al
<03808>
bawy
<03097>
wl
<0>
rmayw (18:20)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:20

Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar 1 , pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar 1 , tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar 1  karena anak raja 2  sudah mati."

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA