Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 13:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 13:2

Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia.

AYT (2018)

Amnon sangat menderita hingga sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab dia seorang perawan, dan mustahil bagi Amnon untuk berbuat sesuatu kepadanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 13:2

Maka ditaruh Amnon hatinya kepadanya begitu sangat, sehingga jatuhlah sakit ia dari sebab Tamar, adiknya, karena lagi anak dara adanya, sehingga pada pemandangan Amnon sukar juga mengusik akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 13:2

dan ingin tidur bersamanya. Tetapi itu mustahil baginya karena Tamar belum kawin dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit.

TSI (2014)

Akan tetapi, Tamar adalah seorang perawan. Karena itu Amnon tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tamar berdua saja dan tidur dengannya. Akibat terus memikirkan hal itu, dia menjadi sangat gelisah dan murung.

MILT (2008)

Dan Amnon menderita, bahkan menjadi sakit karena Tamar, saudaranya. Sebab dia seorang perawan, dan itu sulit di mata Amnon untuk berbuat sesuatu kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

dan sangat tergoda. Ia bahkan sampai jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab perempuan itu masih perawan dan tampaknya sukar bagi Amnon untuk melakukan sesuatu terhadap dia.

AVB (2015)

Amnon sedemikian tergoda sehingga dia jatuh sakit kerana Tamar, saudaranya yang sebapa itu, masih perawan. Nampaknya, sukar sekali bagi Amnon untuk melakukan sesuatu terhadapnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 13:2

Hati Amnon
<0550>
sangat tergoda
<03334>
, sehingga ia jatuh sakit
<02470>
karena
<05668>
Tamar
<08559>
, saudaranya
<0269>
itu, sebab
<03588>
anak perempuan
<01931>
itu masih perawan
<01330>
dan menurut anggapan
<05869>
Amnon
<0550>
mustahil
<06381>
untuk melakukan
<06213>
sesuatu
<03972>
terhadap dia.
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 13:2

Maka ditaruh
<03334>
Amnon
<0550>
hatinya kepadanya begitu sangat, sehingga jatuhlah sakit
<02470>
ia dari sebab
<05668>
Tamar
<08559>
, adiknya
<0269>
, karena
<03588>
lagi anak dara
<01330>
adanya
<01931>
, sehingga pada pemandangan
<05869>
Amnon
<0550>
sukar
<06381>
juga mengusik
<06213>
akan dia.
AYT ITL
Amnon
<0550>
sangat menderita
<03334>
hingga sakit
<02470>
karena
<05668>
Tamar
<08559>
, saudaranya
<0269>
itu, sebab
<03588>
dia seorang perawan
<01330>
, dan mustahil
<06381>
bagi Amnon
<0550>
untuk berbuat
<06213>
sesuatu
<03972>
kepadanya.

[<01931> <05869> <00>]
AVB ITL
Amnon
<0550>
sedemikian tergoda
<03334>
sehingga dia jatuh sakit
<02470>
kerana
<05668>
Tamar
<08559>
, saudaranya
<0269>
yang sebapa itu, masih perawan
<01330>
. Nampaknya
<05869>
, sukar sekali
<06381>
bagi Amnon
<0550>
untuk melakukan
<06213>
sesuatu
<03972>
terhadapnya.

[<01931> <00>]
HEBREW
hmwam
<03972>
hl
<0>
twvel
<06213>
Nwnma
<0550>
ynyeb
<05869>
alpyw
<06381>
ayh
<01931>
hlwtb
<01330>
yk
<03588>
wtxa
<0269>
rmt
<08559>
rwbeb
<05668>
twlxthl
<02470>
Nwnmal
<0550>
ruyw (13:2)
<03334>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 13:2

Hati Amnon 2  sangat tergoda 1 , sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon 2  mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA