Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 17:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:25

Absalom telah mengangkat Amasa h  menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, i  seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.

AYT (2018)

Absalom mengangkat Amasa untuk menggantikan Yoab mengepalai tentara. Amasa adalah anak dari seorang bernama Yitra, orang Ismael, yang telah memperistri Abigail, anak Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 17:25

Maka telah diangkat Absalom akan Amasa atas balatentara akan ganti Yoab: maka Amasa itu anak seorang yang bernama Yitera, orang Israel yang sudah berbinikan Abigail, anak Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 17:25

(Absalom telah mengangkat Amasa menjadi kepala pasukan menggantikan Yoab. Amasa anak Yitra orang Ismael; ibunya bernama Abigail anak Nahas, yakni saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.)

TSI (2014)

(17:24)

MILT (2008)

Dan Absalom telah mengangkat Amasa mengepalai pasukannya menggantikan Yoab. Dan Amasa ialah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Israel yang telah memperistri Abigal, anak perempuan Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab.

Shellabear 2011 (2011)

Ia telah mengangkat Amasa untuk mengepalai tentara menggantikan Yoab. Amasa adalah anak Yitra, seorang Israil yang memperistri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab.

AVB (2015)

Absalom telah mengangkat Amasa untuk mengepalai tentera sebagai ganti Yoab. Amasa ialah anak Yitra, seorang Ismael yang memperisteri Abigail anak Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:25

Absalom
<053>
telah mengangkat
<07760>
Amasa
<06021>
menggantikan
<08478>
Yoab
<03097>
untuk mengepalai
<05921>
tentara
<06635>
. Amasa
<06021>
adalah anak
<01121>
seorang
<0376>
yang bernama
<08034>
Yitra
<03501>
, seorang Ismael
<03481>
yang
<0834>
telah memperisteri
<0935>
Abigal
<026>
binti
<01323>
Nahas
<05176>
, saudara perempuan
<0269>
Zeruya
<06870>
ibu
<0517>
Yoab
<03097>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:25

Maka telah diangkat
<07760>
Absalom
<053>
akan Amasa
<06021>
atas
<05921>
balatentara
<06635>
akan ganti
<08478>
Yoab
<03097>
: maka Amasa
<06021>
itu anak
<01121>
seorang
<0376>
yang bernama
<08034>
Yitera
<03501>
, orang Israel
<03481>
yang
<0834>
sudah berbinikan
<0935>
Abigail
<026>
, anak
<01323>
Nahas
<05176>
, saudara perempuan
<0269>
Zeruya
<06870>
, ibu
<0517>
Yoab
<03097>
itu.
AYT ITL
Absalom
<053>
mengangkat
<07760>
Amasa
<06021>
untuk menggantikan
<08478>
Yoab
<03097>
mengepalai tentara
<06635>
. Amasa
<06021>
adalah anak
<01121>
dari seorang
<0376>
bernama
<08034>
Yitra
<03501>
, orang Ismael
<03481>
, yang
<0834>
telah memperistri Abigail
<026>
, anak
<01323>
Nahas
<05176>
, saudara perempuan
<0269>
Zeruya
<06870>
, ibu
<0517>
Yoab
<03097>
.

[<0853> <05921> <0935> <0413>]
AVB ITL
Absalom
<053>
telah mengangkat
<07760>
Amasa
<06021>
untuk mengepalai
<05921>
tentera
<06635>
sebagai ganti
<08478>
Yoab
<03097>
. Amasa
<06021>
ialah anak
<01121>
Yitra
<03501>
, seorang
<0376>
Ismael
<03481>
yang
<0834>
memperisteri
<0935> <0413>
Abigail
<026>
anak
<01323>
Nahas
<05176>
, saudara perempuan
<0269>
Zeruya
<06870>
, ibu
<0517>
Yoab
<03097>
.

[<0853> <08034>]
HEBREW
bawy
<03097>
Ma
<0517>
hywru
<06870>
twxa
<0269>
sxn
<05176>
tb
<01323>
lgyba
<026>
la
<0413>
ab
<0935>
rsa
<0834>
ylarvyh
<03481>
arty
<03501>
wmsw
<08034>
sya
<0376>
Nb
<01121>
avmew
<06021>
abuh
<06635>
le
<05921>
bawy
<03097>
txt
<08478>
Mlsba
<053>
Mv
<07760>
avme
<06021>
taw (17:25)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:25

3 Absalom telah mengangkat Amasa 1  menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa 1  adalah anak seorang yang bernama Yitra 2 , seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA