Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Orang Aram pernah keluar bergerombolan g  dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman.

AYT (2018)

Pasukan orang Aram pernah maju berperang dan menawan seorang anak perempuan dari tanah Israel, yang kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Maka pada sekali peristiwa, setelah beberapa pasukan sudah keluar dari benua Syam, dibawanya dari tanah Israel akan seorang anak dara dengan tertawan, maka anak dara itupun menjadi sahaya kepada isteri Naaman itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Pada suatu waktu orang Siria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman.

MILT (2008)

Dan pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar, dan mereka menangkap seorang anak gadis kecil dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman.

Shellabear 2011 (2011)

Suatu waktu, orang Aram keluar bergerombol dan menawan seorang gadis kecil dari negeri Israil. Gadis itu kemudian menjadi pelayan istri Naaman.

AVB (2015)

Suatu waktu, orang Aram keluar dalam serangan mereka dan menawan seorang gadis kecil dari negeri Israel. Gadis itu kemudian berkhidmat bagi isteri Naaman.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Orang Aram
<0758>
pernah keluar
<03318>
bergerombolan
<01416>
dan membawa tertawan
<07617>
seorang anak
<06996>
perempuan
<05291>
dari negeri
<0776>
Israel
<03478>
. Ia menjadi
<01961>
pelayan pada
<06440>
isteri
<0802>
Naaman
<05283>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Maka pada sekali peristiwa, setelah beberapa pasukan
<01416>
sudah keluar
<03318>
dari benua Syam
<0758>
, dibawanya
<07617>
dari tanah
<0776>
Israel
<03478>
akan seorang anak dara
<05291>
dengan tertawan, maka anak dara
<06996>
itupun menjadi
<01961>
sahaya kepada
<06440>
isteri
<0802>
Naaman
<05283>
itu.
AYT ITL
Pasukan
<01416>
orang Aram
<0758>
pernah maju berperang
<03318>
dan menawan
<07617>
seorang anak
<06996>
perempuan
<05291>
dari tanah
<0776>
Israel
<03478>
, yang kemudian menjadi
<01961>
pelayan bagi
<06440>
istri
<0802>
Naaman
<05283>
.
HEBREW
Nmen
<05283>
tsa
<0802>
ynpl
<06440>
yhtw
<01961>
hnjq
<06996>
hren
<05291>
larvy
<03478>
Uram
<0776>
wbsyw
<07617>
Mydwdg
<01416>
wauy
<03318>
Mraw (5:2)
<0758>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:2

Orang Aram pernah keluar bergerombolan 1  dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan 2  pada isteri Naaman.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA