Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 11:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai s  kepunyaan raja Daud yang ada di rumah TUHAN.

AYT (2018)

Imam memberikan kepada para panglima pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di Bait TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Maka oleh imam itu diberikan kepada segala penghulu atas orang seratus itu segala lembing dan perisai yang dari pada raja Daud dan yang di dalam kaabah Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Yoyada memberikan kepada para perwira itu tombak-tombak dan perisai-perisai Raja Daud yang disimpan di Rumah TUHAN.

MILT (2008)

Dan Imam memberi kepada para kepala pasukan seratus itu tombak dan perisai kepunyaan Raja Daud, yang ada di bait TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian imam menyerahkan kepada para pemimpin pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai milik Raja Daud yang ada di Bait ALLAH.

AVB (2015)

Kemudian imam menyerahkan kepada para pemimpin pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai milik Raja Daud yang ada di Bait TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Imam
<03548>
memberikan
<05414>
kepada para kepala
<08269>
pasukan seratus
<03967>
itu tombak-tombak
<02595>
dan perisai-perisai
<07982>
kepunyaan
<0834>
raja
<04428>
Daud
<01732>
yang
<0834>
ada di rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Maka oleh imam
<03548>
itu diberikan
<05414>
kepada segala penghulu
<08269>
atas orang seratus
<03967>
itu segala
<0853>
lembing
<02595>
dan perisai
<07982>
yang
<0834>
dari pada raja
<04428>
Daud
<01732>
dan yang
<0834>
di dalam kaabah
<01004>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Imam
<03548>
memberikan
<05414>
kepada para panglima
<08269>
pasukan seratus
<03967>
itu tombak-tombak
<02595>
dan perisai-perisai
<07982>
kepunyaan
<0834>
Raja
<04428>
Daud
<01732>
yang
<0834>
ada di Bait
<01004>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
tybb
<01004>
rsa
<0834>
dwd
<01732>
Klml
<04428>
rsa
<0834>
Myjlsh
<07982>
taw
<0853>
tynxh
<02595>
ta
<0853>
*twamh {twyamh}
<03967>
yrvl
<08269>
Nhkh
<03548>
Ntyw (11:10)
<05414>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 11:10

Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak 1  dan perisai-perisai kepunyaan raja Daud 1  yang ada di rumah TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA