Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 6:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Jadi kami memasak anakku dan memakan d  dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."

AYT (2018)

Jadi, kami memasak anakku dan memakannya. Lalu, aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, ‘Berikan anakmu untuk kita makan.’ Namun, dia menyembunyikan anaknya.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Maka sebab itu kedua patik ini sudah merebus anak patik, lalu patik makan tetapi pada keesokan harinya, apabila kata patik kepadanya: Sekarang berikanlah anakmu, supaya kita makan dia; maka disembunyikannya anaknya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Oleh karena itu kami masak anak saya lalu kami makan. Keesokan harinya ketika saya minta supaya kami memasak anaknya, ia menyembunyikannya!"

MILT (2008)

Dan kami memasak anak laki-lakiku dan memakannya, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita memakannya, tetapi dia menyembunyikan anaknya."

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu kami merebus anak hamba lalu memakannya. Keesokan harinya hamba berkata kepadanya, Serahkanlah anakmu untuk kita makan. Tetapi ia malah menyembunyikan anaknya."

AVB (2015)

Oleh sebab itu kami merebus anak hamba lalu memakannya. Keesokan harinya hamba berkata kepadanya, ‘Serahkanlah anakmu untuk kita makan.’ Tetapi dia malah menyembunyikan anaknya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Jadi kami memasak
<01310>
anakku
<01121>
dan memakan
<0398>
dia. Tetapi ketika aku berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
pada hari
<03117>
berikutnya
<0312>
: Berilah
<05414>
anakmu
<01121>
, supaya kita makan
<0398>
dia, maka perempuan ini menyembunyikan
<02244>
anaknya
<01121>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Maka sebab itu kedua patik ini sudah merebus
<01310>
anak
<01121>
patik, lalu patik makan
<0398>
tetapi pada keesokan harinya, apabila kata
<0559>
patik kepadanya
<0413>
: Sekarang
<03117>
berikanlah
<05414>
anakmu
<01121>
, supaya
<0398>
kita makan
<0398>
dia; maka disembunyikannya
<02244>
anaknya
<01121>
.
AYT ITL
Jadi, kami memasak
<01310>
anakku
<01121>
dan memakannya
<0398>
. Lalu, aku berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
pada hari
<03117>
berikutnya
<0312>
, ‘Berikan
<05414>
anakmu
<01121>
untuk kita makan
<0398>
.’ Namun, dia menyembunyikan
<02244>
anaknya
<01121>
.”

[<0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
Oleh sebab itu kami merebus
<01310>
anak
<01121>
hamba lalu memakannya
<0398>
. Keesokan
<0312>
harinya
<03117>
hamba berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, ‘Serahkanlah
<05414>
anakmu
<01121>
untuk kita makan
<0398>
.’ Tetapi dia malah menyembunyikan
<02244>
anaknya
<01121>
.”

[<0853> <0853> <0853>]
HEBREW
hnb
<01121>
ta
<0853>
abxtw
<02244>
wnlkanw
<0398>
Knb
<01121>
ta
<0853>
ynt
<05414>
rxah
<0312>
Mwyb
<03117>
hyla
<0413>
rmaw
<0559>
whlkanw
<0398>
ynb
<01121>
ta
<0853>
lsbnw (6:29)
<01310>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 6:29

Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya 1 : Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA