Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:17

Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah b  sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.

AYT (2018)

Naaman berkata, “Jikalau tidak demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, karena hambamu ini tidak akan mempersembahkan lagi kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain, kecuali hanya kepada TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:17

Maka kata Naaman: Jikalau tuan tiada sudi, maka hendaklah diberikan kepada hambamu ini tanah seberapa banyak dapat ditanggung oleh bagal sepasang, karena hambamu ini tiada akan mempersembahkan lagi korban bakaran atau korban sembelihan kepada segala dewa-dewa, melainkan hanya kepada Hua juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:17

Lalu kata Naaman, "Kalau Tuan tidak juga mau menerima pemberian saya, izinkanlah saya membawa pulang tanah sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal. Sebab, mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk TUHAN, dan tidak untuk ilah lain.

MILT (2008)

Kemudian Naaman berkata, "Jika tidak, biarlah muatan tanah sepasang bagal diberikan kepada hambamu. Sebab hambamu tidak akan lagi membuat persembahan bakaran dan kurban kepada allah ilah-ilah 0430 lain, kecuali kepada TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Naaman berkata, "Jikalau demikian, mohon berilah hambamu ini tanah sebanyak muatan dua ekor bagal, karena hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada ALLAH.

AVB (2015)

Kemudian Naaman berkata, “Jika demikian, mohon berilah hambamu ini tanah sebanyak muatan dua ekor baghal, kerana hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada tuhan-tuhan lain kecuali kepada TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:17

Akhirnya berkatalah
<0559>
Naaman
<05283>
: "Jikalau demikian
<04994>
, biarlah diberikan
<05414>
kepada hambamu
<05650>
ini tanah
<0127>
sebanyak muatan
<04853>
sepasang
<06776>
bagal
<06505>
, sebab
<03588>
hambamu
<05650>
ini tidak
<03808>
lagi
<05750>
akan mempersembahkan
<06213>
korban bakaran
<05930>
atau korban sembelihan
<02077>
kepada allah
<0430>
lain
<0312>
kecuali
<0518> <03588>
kepada TUHAN
<03068>
.

[<03808>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:17

Maka kata
<0559>
Naaman
<05283>
: Jikalau tuan tiada
<03808>
sudi, maka hendaklah diberikan
<05414>
kepada hambamu
<05650>
ini tanah
<0127>
seberapa banyak dapat ditanggung
<04853>
oleh bagal
<06505>
sepasang
<06776>
, karena
<03588>
hambamu
<05650>
ini tiada
<03808>
akan mempersembahkan
<06213>
lagi
<05750>
korban bakaran
<05930>
atau korban sembelihan
<02077>
kepada segala dewa-dewa
<0430>
, melainkan
<03588>
hanya kepada Hua
<03068>
juga.
AYT ITL
Naaman
<05283>
berkata
<0559>
, “Jikalau tidak
<03808>
demikian, berikanlah
<05414>
kepada hambamu
<05650>
ini tanah
<0127>
sebanyak muatan
<04853>
sepasang
<06776>
bagal
<06505>
, karena
<03588>
hambamu
<05650>
ini tidak
<03808>
akan mempersembahkan
<06213>
lagi
<05750>
kurban bakaran
<05930>
atau kurban sembelihan
<02077>
kepada ilah
<0430>
lain
<0312>
, kecuali
<03588>
hanya
<0518>
kepada TUHAN
<03068>
.

[<04994>]
AVB ITL
Kemudian Naaman
<05283>
berkata
<0559>
, “Jika
<03808>
demikian, mohon
<04994>
berilah
<05414>
hambamu
<05650>
ini tanah
<0127>
sebanyak muatan
<04853>
dua
<06776>
ekor baghal
<06505>
, kerana
<03588>
hambamu
<05650>
ini tidak
<03808>
lagi
<05750>
akan mempersembahkan
<06213>
korban bakaran
<05930>
atau korban sembelihan
<02077>
kepada tuhan-tuhan
<0430>
lain
<0312>
kecuali
<03588> <0518>
kepada TUHAN
<03068>
.
HEBREW
hwhyl
<03068>
Ma
<0518>
yk
<03588>
Myrxa
<0312>
Myhlal
<0430>
xbzw
<02077>
hle
<05930>
Kdbe
<05650>
dwe
<05750>
hvey
<06213>
awl
<03808>
yk
<03588>
hmda
<0127>
Mydrp
<06505>
dmu
<06776>
avm
<04853>
Kdbel
<05650>
an
<04994>
Nty
<05414>
alw
<03808>
Nmen
<05283>
rmayw (5:17)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:17

2 Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah 1  sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA