Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 9:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 9:7

Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu!

AYT (2018)

Berbahagialah orang-orangmu, berbahagialah pegawai-pegawaimu, yang selalu melayanimu dan mendengarkan hikmatmu.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 9:7

Berbahagialah kiranya segala pegawaimu dan berbahagialah segala hambamu, yang senantiasa menghadap hadiratmu dan mendengar hikmatmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 9:7

Alangkah mujurnya pegawai-pegawai yang melayani Tuan dan selalu bekerja untuk Tuan sehingga dapat mendengar dari Tuan sendiri segala ajaran yang bijaksana!

MILT (2008)

Oh, berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah hamba-hambamu, mereka yang berdiri di hadapanmu terus-menerus serta mendengar hikmatmu!

Shellabear 2011 (2011)

Berbahagialah anak buah Tuan dan berbahagialah para pegawai Tuan ini, yang senantiasa melayani Tuan dan mendengarkan hikmat Tuan.

AVB (2015)

Berbahagialah anak buah tuan dan berbahagialah para pegawai tuan ini, yang sentiasa melayani tuan dan mendengar kebijaksanaan tuan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 9:7

Berbahagialah
<0835>
orang-orangmu
<0376>
, dan berbahagialah
<0835>
para pegawaimu
<05650>
ini
<0428>
yang selalu
<08548>
melayani
<06440> <05975>
engkau dan menyaksikan
<08085>
hikmatmu
<02451>
!
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 9:7

Berbahagialah
<0835>
kiranya segala pegawaimu
<0376>
dan berbahagialah
<0835>
segala hambamu
<05650>
, yang senantiasa
<08548>
menghadap
<05975>
hadiratmu
<06440>
dan mendengar
<08085>
hikmatmu
<02451>
.
AYT ITL
Berbahagialah
<0835>
orang-orangmu
<0376>
, berbahagialah
<0835>
pegawai-pegawaimu
<05650>
, yang selalu
<08548>
melayanimu
<05975> <06440>
dan mendengarkan
<08085>
hikmatmu
<02451>
.

[<0428> <0853>]
AVB ITL
Berbahagialah
<0835>
anak buah
<0376>
tuan dan berbahagialah
<0835>
para pegawai
<05650>
tuan ini
<0428>
, yang sentiasa
<08548>
melayani
<05975> <06440>
tuan dan mendengar
<08085>
kebijaksanaan
<02451>
tuan.

[<0853>]
HEBREW
Ktmkx
<02451>
ta
<0853>
Myemsw
<08085>
dymt
<08548>
Kynpl
<06440>
Mydmeh
<05975>
hla
<0428>
Kydbe
<05650>
yrsaw
<0835>
Kysna
<0376>
yrsa (9:7)
<0835>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 9:7

1 Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu!

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA