Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 6:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Apabila ada kelaparan z  di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,

AYT (2018)

Jika ada kelaparan di negeri ini, jika ada penyakit sampar, hama dan penyakit tanaman, belalang, serta belalang pelahap, dan jika musuh mengepung mereka di pintu-pintu gerbang negeri ini, jika ada tulah atau penyakit apa pun,

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Maka jikalau kiranya di dalam negeri adalah bala kelaparan, atau bala sampar, atau jikalau kelayuran, atau untutan, atau belalang, atau riang-riang, atau jikalau musuh mengimpitkan dia di negeri tempat pintu gerbangnya, atau jikalau datang sesuatu bala atau penyakit,

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Apabila negeri ini dilanda kelaparan atau wabah, atau tanaman-tanaman dirusak oleh angin panas, hama atau serangga belalang, atau apabila umat-Mu diserang musuh, atau diserang penyakit,

MILT (2008)

Apabila ada kelaparan di negeri ini, ada penyakit sampar, penyakit tanaman, penyakit kulit, dan hama belalang atau belalang pelahap, ketika musuh telah menyesakkan di tanah itu, di pintu-pintu gerbangnya, dengan tulah dan penyakit apa pun,

Shellabear 2011 (2011)

Jika ada bencana kelaparan di negeri, penyakit sampar, kelayuan tanaman, penyakit gandum, belalang besar, dan belalang pemusnah; jika musuh mengepung salah satu kota di negeri mereka; jika ada tulah atau penyakit apa pun,

AVB (2015)

Jika ada bencana kebuluran di negeri, penyakit sampar, kelayuan tanaman, penyakit bijirin, belalang besar, dan belalang pemusnah; jika musuh mengepung salah sebuah kota di negeri mereka; jika ada wabak atau penyakit apa-apa pun,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Apabila
<03588>
ada
<01961>
kelaparan
<07458>
di negeri
<0776>
ini, apabila
<03588>
ada
<01961>
penyakit sampar
<01698>
, hama
<07711>
dan penyakit gandum
<03420>
, belalang
<0697>
dan belalang pelahap
<02625>
, apabila
<03588>
musuh
<0341>
menyesakkan
<06696>
mereka di salah satu kota
<08179>
mereka, apabila ada tulah
<05061>
atau penyakit
<04245>
apapun
<03605>
,

[<03588> <01961> <0776> <03605>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Maka jikalau
<03588>
kiranya di dalam negeri
<0776>
adalah bala kelaparan
<07458>
, atau bala sampar
<01698>
, atau jikalau
<03588>
kelayuran
<07711>
, atau untutan
<03420>
, atau belalang
<0697>
, atau riang-riang
<02625>
, atau jikalau
<03588>
musuh
<0341>
mengimpitkan
<06696>
dia di negeri
<0776>
tempat pintu gerbangnya
<08179>
, atau jikalau datang sesuatu
<03605>
bala
<05061>
atau penyakit
<04245>
,
AYT ITL
Jika
<03588>
ada
<01961>
kelaparan
<07458>
di negeri
<0776>
ini, jika
<03588>
ada
<01961>
penyakit sampar
<01698>
, hama
<07711>
dan penyakit tanaman
<03420>
, belalang
<0697>
, serta belalang pelahap
<02625>
, dan jika
<03588>
musuh
<0341>
mengepung
<06696>
mereka di pintu-pintu gerbang
<08179>
negeri
<0776>
ini, jika ada tulah
<05061>
atau penyakit
<04245>
apa pun
<03605>
,

[<01961> <00> <03605>]
AVB ITL
Jika
<03588>
ada
<01961>
bencana kebuluran
<07458>
di negeri
<0776>
, penyakit sampar
<01698>
, kelayuan tanaman
<07711>
, penyakit bijirin
<03420>
, belalang besar
<0697>
, dan belalang pemusnah
<02625>
; jika musuh
<0341>
mengepung
<06696>
salah sebuah kota
<08179>
di negeri
<0776>
mereka; jika ada wabak
<05061>
atau penyakit
<04245>
apa-apa
<03605>
pun,

[<01961> <01961> <00> <03605>]
HEBREW
hlxm
<04245>
lkw
<03605>
egn
<05061>
lk
<03605>
wyres
<08179>
Urab
<0776>
wybywa
<0341>
wl
<0>
ruy
<06696>
yk
<03588>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
lyoxw
<02625>
hbra
<0697>
Nwqryw
<03420>
Nwpds
<07711>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
rbd
<01698>
Urab
<0776>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
ber (6:28)
<07458>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:28

Apabila ada kelaparan 1  di negeri 4  ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang 2  dan belalang pelahap, apabila musuh 3  menyesakkan mereka di salah satu kota 4  mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA