Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 23:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada 1  memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.

AYT (2018)

Pada tahun ketujuh, Yoyada memberanikan dirinya dan membuat perjanjian dengan para pemimpin pasukan seratus, yaitu Azarya, anak Yeroham; Ismael, anak Yohanan; Azarya, anak Obed; Maaseya, anak Adaya; dan Elisafat, anak Zikhri.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi pada tahun yang ketujuh Yoyadapun memberanikan dirinya, disambutnya akan segala penghulu atas orang seratus, yaitu akan Azarya bin Yeroham, dan Ismail bin Yohanan, dan Azarya bin Obed, dan Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri, lalu berjanji-janjianlah.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Pada tahun ketujuh Imam Yoyada memutuskan untuk bertindak. Ia mengadakan persepakatan dengan lima perwira, yaitu Azarya anak Yeroham, Ismael anak Yohanan, Azarya anak Obed, Maaseya anak Adaya, dan Elisafat anak Zikhri.

MILT (2008)

Dan dalam tahun ketujuh Yoyada memperkuat dirinya dan mengangkat para pemimpin kelompok seratus, juga Azarya anak Yeroham, dan Ismael anak Yohanan, dan Azarya anak Obed, dan Maaseya anak Adaya, dan Elisafat anak Zikhri.

Shellabear 2011 (2011)

Pada tahun ketujuh Yoyada memberanikan diri lalu mengadakan permufakatan dengan para pemimpin pasukan seratus, yaitu Azarya bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azarya bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.

AVB (2015)

Pada tahun ketujuh Yoyada memberanikan diri lalu mengadakan permuafakatan dengan para pemimpin pasukan seratus, iaitu Azarya anak Yeroham, Ismael anak Yohanan, Azarya anak Obed, Maaseya anak Adaya, dan Elisafat anak Zikhri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi dalam tahun
<08141>
ketujuh
<07637>
Yoyada
<03077>
memberanikan
<02388>
diri dan ia mengadakan
<03947>
persepakatan
<01285>
dengan
<05973>
para kepala
<08269>
pasukan seratus
<03967>
, yakni: Azarya
<05838>
bin
<01121>
Yeroham
<03395>
, Ismael
<03458>
bin
<01121>
Yohanan
<03076>
, Azarya
<05838>
bin
<01121>
Obed
<05744>
. Maaseya
<04641>
bin
<01121>
Adaya
<05718>
, dan Elisafat
<0478>
bin
<01121>
Zikhri
<02147>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi pada tahun
<08141>
yang ketujuh
<07637>
Yoyadapun
<03077>
memberanikan
<02388>
dirinya, disambutnya
<03947>
akan segala
<0853>
penghulu
<08269>
atas orang seratus
<03967>
, yaitu akan Azarya
<05838>
bin
<01121>
Yeroham
<03395>
, dan Ismail
<03458>
bin
<01121>
Yohanan
<03076>
, dan Azarya
<05838>
bin
<01121>
Obed
<05744>
, dan Maaseya
<04641>
bin
<01121>
Adaya
<05718>
, dan Elisafat
<0478>
bin
<01121>
Zikhri
<02147>
, lalu berjanji-janjianlah
<01285>
.
AYT ITL
Pada tahun
<08141>
ketujuh
<07637>
, Yoyada
<03077>
memberanikan dirinya
<02388>
dan membuat
<03947>
perjanjian
<01285>
dengan para pemimpin pasukan
<08269>
seratus
<03967>
, yaitu Azarya
<05838>
, anak
<01121>
Yeroham
<03395>
; Ismael
<03458>
, anak
<01121>
Yohanan
<03076>
; Azarya
<05838>
, anak
<01121>
Obed
<05744>
; Maaseya
<04641>
, anak
<01121>
Adaya
<05718>
; dan Elisafat
<0478>
, anak
<01121>
Zikhri
<02147>
.

[<0853> <0853> <0853> <05973>]
AVB ITL
Pada tahun
<08141>
ketujuh
<07637>
Yoyada
<03077>
memberanikan
<02388>
diri lalu mengadakan
<03947>
permuafakatan
<01285>
dengan para pemimpin
<08269>
pasukan seratus
<03967>
, iaitu Azarya
<05838>
anak
<01121>
Yeroham
<03395>
, Ismael
<03458>
anak
<01121>
Yohanan
<03076>
, Azarya
<05838>
anak
<01121>
Obed
<05744>
, Maaseya
<04641>
anak
<01121>
Adaya
<05718>
, dan Elisafat
<0478>
anak
<01121>
Zikhri
<02147>
.

[<0853> <0853> <0853> <05973>]
HEBREW
tyrbb
<01285>
wme
<05973>
yrkz
<02147>
Nb
<01121>
jpsyla
<0478>
taw
<0853>
whyde
<05718>
Nb
<01121>
whyvem
<04641>
taw
<0853>
dbwe
<05744>
Nb
<01121>
whyrzelw
<05838>
Nnxwhy
<03076>
Nb
<01121>
laemsylw
<03458>
Mxry
<03395>
Nb
<01121>
whyrzel
<05838>
twamh
<03967>
yrv
<08269>
ta
<0853>
xqyw
<03947>
edywhy
<03077>
qzxth
<02388>
tyebsh
<07637>
hnsbw (23:1)
<08141>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada 1  memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 23:1

Tetapi dalam tahun ketujuh 1  Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan 2  dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.

Catatan Full Life

2Taw 23:1 1

Nas : 2Taw 23:1

Lihat cat. --> 2Raj 11:4

[atau ref. 2Raj 11:4]

mengenai kemenangan Yoyada atas Atalya (2Taw 23:10-15) dan penempatan Yoas di atas takhta.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA