Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 12:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Nabi Semaya n  datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku, oleh sebab itu 1  Akupun meninggalkan o  kamu juga dalam kuasa Sisak."

AYT (2018)

Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan para pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem karena ancaman Sisak. Dia berkata kepada mereka, “Inilah firman TUHAN: Kamu meninggalkan Aku, maka Aku meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Maka pada masa itu datanglah nabi Semaya menghadap Rehabeam dan segala penghulu Yehuda, yang telah berhimpun di Yeruzalem oleh karena Sisak itu, maka katanya kepada mereka itu: Demikian inilah firman Tuhan: Bahwa kamu sekalian sudah meninggalkan Daku, sebab itu Akupun sudah meninggalkan kamu dalam tangan Sisak!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Pada waktu itu Raja Rehabeam dan para pemimpin Yehuda telah berkumpul di Yerusalem karena melarikan diri dari Sisak. Nabi Semaya datang kepada mereka dan berkata, "Begini kata TUHAN, 'Kamu meninggalkan Aku, jadi sekarang Aku pun meninggalkan kamu sehingga kamu dikuasai oleh Sisak.'"

MILT (2008)

Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin Yehuda yang telah berkumpul di Yerusalem dari hadapan Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman TUHAN YAHWEH 03068: Kamu telah meninggalkan Aku, dan Aku pun meninggalkan kamu dalam tangan Sisak."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian datanglah Nabi Semaya menghadap Rehabeam serta para pembesar Yuda yang berkumpul di Yerusalem oleh karena Sisak. Katanya kepada mereka, "Beginilah firman ALLAH, Kamu sudah meninggalkan Aku, sebab itu Aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak."

AVB (2015)

Kemudian datanglah Nabi Semaya menghadap Rehabeam dan para pembesar Yehuda yang berkumpul di Yerusalem kerana Sisak. Katanya kepada mereka, “Beginilah firman TUHAN, ‘Kamu sudah meninggalkan Aku, sebab itu Aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Nabi
<05030>
Semaya
<08098>
datang
<0935>
kepada
<0413>
Rehabeam
<07346>
dan pemimpin-pemimpin
<08269>
Yehuda
<03063>
yang
<0834>
berkumpul
<0622>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
berhubung dengan
<06440>
ancaman Sisak
<07895>
, dan berkata
<0559>
kepada mereka: "Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
: Kamu
<0859>
telah meninggalkan
<05800>
Aku, oleh sebab itu Akupun
<0589>
meninggalkan
<05800>
kamu juga dalam kuasa
<03027>
Sisak
<07895>
."

[<0637>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Maka pada masa itu datanglah
<0935>
nabi
<05030>
Semaya
<08098>
menghadap
<0413>
Rehabeam
<07346>
dan segala penghulu
<08269>
Yehuda
<03063>
, yang telah
<0834>
berhimpun
<0622>
di Yeruzalem
<03389>
oleh karena
<06440>
Sisak
<07895>
itu, maka katanya
<0559>
kepada mereka
<00>
itu: Demikian
<03541>
inilah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
: Bahwa kamu
<0859>
sekalian sudah meninggalkan
<05800>
Daku, sebab itu Akupun
<0589>
sudah meninggalkan
<05800>
kamu
<0853>
dalam tangan
<03027>
Sisak
<07895>
!
AYT ITL
Nabi
<05030>
Semaya
<08098>
datang
<0935>
kepada
<0413>
Rehabeam
<07346>
dan para pemimpin
<08269>
Yehuda
<03063>
yang
<0834>
berkumpul
<0622>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
karena
<06440>
ancaman Sisak
<07895>
. Dia berkata
<0559>
kepada mereka
<00>
, “Inilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
: Kamu
<0859>
meninggalkan
<05800>
Aku, maka Aku
<0589>
meninggalkan
<05800>
kamu dalam kuasa
<03027>
Sisak
<07895>
.”

[<0853> <0637> <0853>]
AVB ITL
Kemudian datanglah
<0935>
Nabi
<05030>
Semaya
<08098>
menghadap
<0413>
Rehabeam
<07346>
dan para pembesar
<08269>
Yehuda
<03063>
yang
<0834>
berkumpul
<0622>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
kerana
<06440>
Sisak
<07895>
. Katanya
<0559>
kepada mereka, “Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, ‘Kamu
<0859>
sudah meninggalkan
<05800>
Aku, sebab
<0637>
itu Aku
<0589>
pun meninggalkan
<05800>
kamu dalam kuasa
<03027>
Sisak
<07895>
.’”

[<00> <0853> <0853>]
HEBREW
qsys
<07895>
dyb
<03027>
Mkta
<0853>
ytbze
<05800>
yna
<0589>
Paw
<0637>
yta
<0853>
Mtbze
<05800>
Mta
<0859>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
Mhl
<0>
rmayw
<0559>
qsys
<07895>
ynpm
<06440>
Mlswry
<03389>
la
<0413>
wpoan
<0622>
rsa
<0834>
hdwhy
<03063>
yrvw
<08269>
Mebxr
<07346>
la
<0413>
ab
<0935>
aybnh
<05030>
hyemsw (12:5)
<08098>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Nabi Semaya n  datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku, oleh sebab itu 1  Akupun meninggalkan o  kamu juga dalam kuasa Sisak."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 12:5

Nabi Semaya 1  datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan 2  3  Aku, oleh sebab itu Akupun meninggalkan 2  3  kamu juga dalam kuasa 3  Sisak."

Catatan Full Life

2Taw 12:5 1

Nas : 2Taw 12:5

Penulis Tawarikh sering kali menekankan bahwa berkat-berkat Allah mengikuti ketaatan (2Taw 11:17) sedangkan hukuman mengikuti ketidaktaatan (2Taw 12:1-6). Ketika raja Rehabeam berubah setia, Allah berhenti melindunginya dari musuh-musuhnya (ayat 2Taw 12:5). Kita tidak dapat mengharapkan Allah melindungi kita dari berbagai bahaya kehidupan atau serangan Iblis jikalau kita tidak setia kepada-Nya dan kehendak-Nya. Kuasa perlindungan Allah sampai kepada kita hanya melalui iman yang hidup pada Kristus

(lihat cat. --> Rom 8:28;

lihat cat. --> 1Pet 1:5).

[atau ref. Rom 8:28; 1Pet 1:5]

"Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan Dia" (2Taw 15:2).

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA