Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 47:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:6

Lalu ia berkata kepadaku: "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.

AYT (2018)

Dia berkata kepadaku, “Anak manusia, apakah kamu sudah melihat ini?” Kemudian, dia menuntunku kembali ke tepi sungai.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 47:6

Maka katanya kepaku: Sudahkah engkau melihat itu, hai anak Adam? lalu dipimpinnya aku dan dibawanya akan daku balik pada jalan ke tepi sungai itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 47:6

Lalu kata orang itu kepadaku, "Hai manusia fana, perhatikanlah ini semua baik-baik." Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai,

MILT (2008)

Dan dia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau melihat, hai anak manusia?" Dan dia menuntun aku serta mengembalikan aku ke tepi arus deras itu.

Shellabear 2011 (2011)

Katanya kepadaku, "Sudahkah kaulihat, hai anak Adam?" Kemudian ia membawa aku kembali ke tepi sungai.

AVB (2015)

Katanya kepadaku, ‘Sudahkah kaulihat, wahai anak manusia?’ Kemudian dia membawa aku kembali ke tepi sungai.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 47:6

Lalu ia berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
: "Sudahkah engkau lihat
<07200>
, hai anak
<01121>
manusia
<0120>
?" Kemudian ia membawa
<01980>
aku kembali
<07725>
menyusur tepi
<08193>
sungai
<05158>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 47:6

Maka katanya
<0559>
kepaku
<0413>
: Sudahkah engkau melihat
<07200>
itu, hai anak
<01121>
Adam
<0120>
? lalu dipimpinnya
<01980>
aku dan dibawanya akan daku balik
<07725>
pada jalan ke tepi
<08193>
sungai
<05158>
itu.
AYT ITL
Dia berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
, “Anak
<01121>
manusia
<0120>
, apakah kamu sudah melihat
<07200>
ini?” Kemudian, dia menuntunku
<01980>
kembali
<07725>
ke tepi
<08193>
sungai
<05158>
.
HEBREW
lxnh
<05158>
tpv
<08193>
ynbsyw
<07725>
ynklwyw
<01980>
Mda
<0120>
Nb
<01121>
tyarh
<07200>
yla
<0413>
rmayw (47:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:6

Lalu ia berkata kepadaku: "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:6

Lalu ia berkata kepadaku: "Sudahkah engkau lihat 1 , hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.

Catatan Full Life

Yeh 47:1-12 1

Nas : Yeh 47:1-12

Dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari Bait Suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar (ayat Yeh 47:2-5), memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya (ayat Yeh 47:9-12). Sungai ini mengalir ke Laut Mati dan menghilangkan unsur kematiannya (ayat Yeh 47:8-9). Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya (ayat Yeh 47:12).

  1. 1) Sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden (Kej 2:8-10) dan sungai air kehidupan di Yerusalem Baru (Wahy 22:1-2; bd. Za 14:8), yang mengalir dari takhta Allah.
  2. 2) Sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus, "Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup" (Yoh 7:38). "Air hidup" ini ialah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawa-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA