Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 7:34

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 7:34

Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem b  akan Kuhentikan suara c  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, d  sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. e 

AYT (2018)

Maka, Aku akan menghentikan dari kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem suara sukacita dan suara kebahagiaan, dan suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Sebab, negeri itu akan menjadi reruntuhan.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 7:34

Maka dari pada segala negeri Yehuda dan dari pada segala lorong Yeruzalem Aku akan memberhentikan segala tempik sorak kesukaan dan keramaian dan bunyi suara mempelai dan penganten; karena negeri itu akan menjadi suatu kebinasaan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 7:34

Negeri ini akan menjadi padang tandus. Suara kegembiraan dan suara pesta perkawinan akan Kuhentikan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem.

MILT (2008)

Kemudian Aku akan menghentikan dari kota-kota di Yehuda dan dari jalan-jalan di Yerusalem, suara kegembiraan dan suara sukacita, suara mempelai pria dan suara mempelai wanita. Sebab negeri itu akan menjadi suatu reruntuhan."

Shellabear 2011 (2011)

Di kota-kota Yuda dan di jalan-jalan Yerusalem akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, karena negeri ini akan menjadi reruntuhan."

AVB (2015)

Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, kerana negeri ini akan menjadi reruntuhan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 7:34

Di kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
serta di jalan-jalan
<02351>
Yerusalem
<03389>
akan Kuhentikan
<07673>
suara
<06963>
kegirangan
<08342>
dan suara
<06963>
sukacita
<08057>
, suara
<06963>
pengantin laki-laki
<02860>
dan suara
<06963>
pengantin perempuan
<03618>
, sebab
<03588>
negeri
<0776>
itu akan menjadi
<01961>
tempat yang tandus
<02723>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 7:34

Maka dari pada segala negeri
<05892>
Yehuda
<03063>
dan dari pada segala lorong
<02351>
Yeruzalem
<03389>
Aku akan memberhentikan
<07673>
segala tempik sorak
<06963>
kesukaan
<08342>
dan keramaian
<08057> <06963>
dan bunyi suara
<06963>
mempelai
<02860>
dan penganten
<03618>
; karena
<03588>
negeri
<0776>
itu akan menjadi
<01961>
suatu kebinasaan
<02723>
adanya.
AYT ITL
Maka, Aku akan menghentikan
<07673>
dari kota-kota
<05892>
Yehuda
<03063>
dan jalan-jalan
<02351>
Yerusalem
<03389>
suara
<06963>
sukacita
<08342>
dan suara
<06963>
kebahagiaan
<08057>
, dan suara
<06963>
pengantin laki-laki
<02860>
dan suara
<06963>
pengantin perempuan
<03618>
. Sebab
<03588>
, negeri
<0776>
itu akan menjadi
<01961>
reruntuhan
<02723>
.”
HEBREW
Urah
<0776>
hyht
<01961>
hbrxl
<02723>
yk
<03588>
hlk
<03618>
lwqw
<06963>
Ntx
<02860>
lwq
<06963>
hxmv
<08057>
lwqw
<06963>
Nwvv
<08342>
lwq
<06963>
Mlswry
<03389>
twuxmw
<02351>
hdwhy
<03063>
yrem
<05892>
ytbshw (7:34)
<07673>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 7:34

Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan Kuhentikan 1  suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri 2  itu akan menjadi tempat yang tandus.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA