Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 5:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 5:16

Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah."

AYT (2018)

Tidak ada lagi jerami yang diberikan kepada hamba-hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami, ‘Buat batu bata!’ Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orangmulah yang bersalah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 5:16

Maka tiada diberikan jerami kepada patik tuanku serta katanya kepada patik: Perbuatkanlah batu itu. Maka sesungguhnya patik tuanku dipalunya, tetapi orang-orang tuanku juga yang salah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 5:16

Kami tidak diberi jerami, tetapi dipaksa membuat batu bata! Sekarang kami dipukuli padahal pegawai-pegawai Bagindalah yang bersalah!"

TSI (2014)

Sekarang kami tidak diberi jerami, tetapi kami tetap dituntut membuat batu bata. Rakyatmu sendiri yang bersalah! Mengapa kami yang harus dipukuli?!”

MILT (2008)

Tidak ada jerami yang diberikan kepada para hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami: Buatlah batu bata! Dan lihatlah, hamba-hambamu yang dipukuli, padahal, rakyatmulah yang bersalah."

Shellabear 2011 (2011)

Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi para pengerah berkata kepada kami, 'Buat batu bata!' Ketahuilah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang Tuankulah yang bersalah."

AVB (2015)

Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi para tukang kerah berkata kepada kami, ‘Buat batu bata! Ketahuilah, hamba-hambamu ini dipukul padahal orang tuanku yang bersalah.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 5:16

Jerami
<08401>
tidak
<0369>
diberikan
<05414>
lagi kepada hamba-hambamu
<05650>
ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan
<0559>
: Buatlah
<06213>
batu bata
<03843>
. Dan dalam pada itu hamba-hambamu
<05650>
ini dipukuli
<05221>
, padahal rakyat
<05971>
tuankulah yang bersalah
<02398>
."

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 5:16

Maka tiada
<0369>
diberikan
<05414>
jerami
<08401>
kepada patik
<05650>
tuanku serta katanya
<0559>
kepada patik: Perbuatkanlah
<06213>
batu
<03843>
itu. Maka sesungguhnya
<02009>
patik
<05650>
tuanku dipalunya
<05221>
, tetapi orang-orang
<05971>
tuanku juga yang salah
<02398>
.
AYT ITL
Tidak
<0369>
ada lagi jerami
<08401>
yang diberikan
<05414>
kepada hamba-hambamu
<05650>
, tetapi mereka berkata
<0559>
kepada kami, ‘Buat
<06213>
batu bata
<03843>
!’ Lihatlah
<02009>
, hamba-hambamu
<05650>
ini dipukuli
<05221>
, padahal orang-orangmulah
<05971>
yang bersalah
<02398>
.”

[<00>]
AVB ITL
Jerami
<08401>
tidak
<0369>
lagi diberikan
<05414>
kepada hamba-hambamu
<05650>
ini, tetapi para tukang kerah berkata
<0559>
kepada kami, ‘Buat
<06213>
batu bata
<03843>
! Ketahuilah
<02009>
, hamba-hambamu
<05650>
ini dipukul
<05221>
padahal orang tuanku yang bersalah
<02398>
.”

[<00> <05971>]
HEBREW
Kme
<05971>
tajxw
<02398>
Mykm
<05221>
Kydbe
<05650>
hnhw
<02009>
wve
<06213>
wnl
<0>
Myrma
<0559>
Mynblw
<03843>
Kydbel
<05650>
Ntn
<05414>
Nya
<0369>
Nbt (5:16)
<08401>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 5:16

Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA