Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 30:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 30:23

"Ambillah rempah-rempah n  pilihan, mur o  tetesan lima ratus syikal, dan kayu manis p  yang harum setengah dari itu, yakni dua ratus lima puluh syikal, dan tebu q  yang baik dua ratus lima puluh syikal,

AYT (2018)

“Ambillah rempah-rempah yang terbaik: 500 syikal minyak mur, dan kayu manis harum sebanyak setengah dari itu, yaitu 250 syikal, dan 250 syikal tebu yang baik,

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 30:23

Maka hendaklah engkau mengambil rempah-rempah yang terutama, yaitu mur yang cair lima ratus bahagian dan kayu manis yang wangi separuhnya, yaitu dua ratus lima puluh bahagian, dan deringu yang wangipun dua ratus lima puluh bahagian

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 30:23

"Ambillah rempah-rempah yang paling baik, enam kilo mur cair, tiga kilo kayu manis, tiga kilo tebu harum, dan enam kilo kayu teja.

TSI (2014)

“Buatlah minyak pengurapan dari wangi-wangian yang terbaik berupa: minyak mur sebanyak 6 kilogram kayu manis sebanyak 3 kilogram, batang serai sebanyak 3 kilogram,

MILT (2008)

"Dan haruslah engkau mengambil bagimu sendiri rempah-rempah terbaik, lima ratus shikal mur murni, dan kayu manis, balsam setengah dari itu, dua ratus lima puluh shikal, dan batangan kayu balsam dua ratus lima puluh shikal;

Shellabear 2011 (2011)

"Ambillah rempah-rempah yang terbaik: 500 syikal damar wangi cair, separuh jumlah tadi (250 syikal) kayu manis harum, 250 syikal tebu wangi,

AVB (2015)

“Ambillah rempah-ratus yang terbaik: 500 syikal damar wangi cair, separuh jumlah berat itu kayu manis harum, 250 syikal tebu wangi,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 30:23

"Ambillah
<03947>
rempah-rempah
<01314>
pilihan
<07218>
, mur
<04753>
tetesan
<01865>
lima
<02568>
ratus
<03967>
syikal, dan kayu manis
<07076>
yang harum
<01314>
setengah
<04276>
dari itu, yakni dua ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
syikal, dan tebu
<07070>
yang baik
<01314>
dua ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
syikal,

[<0859>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 30:23

Maka hendaklah engkau
<0859>
mengambil
<03947>
rempah-rempah
<01314>
yang terutama
<07218>
, yaitu mur
<04753>
yang cair
<01865>
lima
<02568>
ratus
<03967>
bahagian dan kayu manis
<07076>
yang wangi
<01314>
separuhnya
<04276>
, yaitu dua ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
bahagian, dan deringu
<07070>
yang wangipun
<01314>
dua ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
bahagian
AYT ITL
“Ambillah
<03947>
rempah-rempah
<01314>
yang terbaik
<07218>
: 500
<02568> <03967>
syikal minyak mur
<04753>
, dan kayu manis
<07076>
harum
<01314>
sebanyak setengah
<04276>
dari itu, yaitu 250
<02572> <03967>
syikal, dan 250
<02572> <03967>
syikal tebu
<07070>
yang baik
<01314>
,

[<0859> <00> <01865>]
AVB ITL
“Ambillah
<03947>
rempah-ratus
<01314>
yang terbaik
<07218>
: 500
<02568> <03967>
syikal damar wangi
<04753>
cair
<01865>
, separuh
<04276>
jumlah berat itu kayu manis
<07076>
harum
<01314>
, 250
<02572> <03967>
syikal tebu
<07070>
wangi
<01314>
,

[<0859> <00> <02572> <03967>]
HEBREW
Mytamw
<03967>
Mysmx
<02572>
Mvb
<01314>
hnqw
<07070>
Mytamw
<03967>
Mysmx
<02572>
wtyuxm
<04276>
Mvb
<01314>
Nmnqw
<07076>
twam
<03967>
smx
<02568>
rwrd
<01865>
rm
<04753>
sar
<07218>
Mymvb
<01314>
Kl
<0>
xq
<03947>
htaw (30:23)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 30:23

"Ambillah rempah-rempah 4  pilihan 1 , mur tetesan 2  lima ratus syikal, dan kayu manis 3  yang harum 4  setengah dari itu, yakni dua ratus lima puluh syikal, dan tebu 4  yang baik dua ratus lima puluh syikal,

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA