Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Yohanes 4:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, a  dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. b 

AYT (2018)

Jadi, kita telah mengetahui dan telah memercayai kasih yang Allah miliki bagi kita. Allah adalah kasih, dan orang yang tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Dan kita ini sudah mengetahui dan sudah percaya akan kasih Allah kepada kita. Maka Allah itu kasih, dan orang yang tinggal di dalam kasih tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Kita sendiri tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan dia.

TSI (2014)

Kita sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu maha kasih. Jadi, bila kita terus mengasihi saudara-saudari kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan kita.

MILT (2008)

Dan kita telah mengenal dan telah mengimani kasih yang Allah Elohim 2316 miliki di dalam kita. Allah Elohim 2316 adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Allah Elohim 2316, dan Allah Elohim 2316 di dalam ia.

Shellabear 2011 (2011)

Kita sudah mengenal serta percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih, dan siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah pun tinggal di dalam dirinya.

AVB (2015)

Kita tahu dan yakin sepenuh hati bahawa Allah mengasihi kita. Allah itu kasih. Sesiapa yang sentiasa mengasihi sesama manusia tetap ada di dalam Allah, dan Allah tetap di dalam dia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Kita
<2249>
telah mengenal
<1097>
dan
<2532>
telah percaya
<4100>
akan kasih
<26>
Allah
<2316>
kepada
<1722>
kita
<2254>
. Allah
<2316>
adalah
<1510>
kasih
<26>
, dan
<2532>
barangsiapa tetap berada
<3306>
di dalam
<1722>
kasih
<26>
, ia tetap berada
<3306>
di dalam
<1722>
Allah
<2316>
dan
<2532>
Allah
<2316>
di dalam
<1722>
dia
<846>
.

[<2532> <3739> <2192> <3306>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Dan
<2532>
kita
<2249>
ini sudah mengetahui
<1097>
dan
<2532>
sudah percaya
<4100>
akan kasih
<26>
Allah
<2316>
kepada kita
<2254>
. Maka Allah
<2316>
itu kasih
<26>
, dan
<2532>
orang yang tinggal
<3306>
di
<1722>
dalam kasih
<26>
tinggal
<3306>
di
<1722>
dalam Allah
<2316>
, dan
<2532>
Allah
<2316>
tinggal
<3306>
di
<1722>
dalam dia
<846>
.
AYT ITL
Jadi, kita
<2249>
telah mengetahui
<1097>
dan
<2532>
telah memercayai
<4100>
kasih
<26>
yang
<3739>
Allah
<2316>
miliki
<2192>
bagi
<1722>
kita
<2254>
. Allah
<2316>
adalah
<1510>
kasih
<26>
, dan
<2532>
orang yang
<3588>
tinggal
<3306>
di dalam
<1722>
kasih
<26>
, tinggal
<3306>
di dalam
<1722>
Allah
<2316>
dan
<2532>
Allah
<2316>
di dalam
<1722>
dia
<846>
.

[<2532> <3306>]
AVB ITL
Kita
<2249>
tahu
<1097>
dan
<2532>
yakin
<4100>
sepenuh hati bahawa Allah
<2316>
mengasihi
<26>
kita
<2254>
. Allah
<2316>
itu
<1510>
kasih
<26>
. Sesiapa yang
<3588>
sentiasa mengasihi
<26>
sesama manusia tetap
<3306>
ada di dalam
<1722>
Allah
<2316>
, dan
<2532>
Allah
<2316>
tetap
<3306>
di dalam
<1722>
dia
<846>
.

[<2532> <3739> <2192> <1722> <2532> <1722> <3306>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
hmeiv
<2249>
P-1NP
egnwkamen
<1097> (5758)
V-RAI-1P
kai
<2532>
CONJ
pepisteukamen
<4100> (5758)
V-RAI-1P
thn
<3588>
T-ASF
agaphn
<26>
N-ASF
hn
<3739>
R-ASF
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
en
<1722>
PREP
hmin
<2254>
P-1DP
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
agaph
<26>
N-NSF
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
menwn
<3306> (5723)
V-PAP-NSM
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
agaph
<26>
N-DSF
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSM
yew
<2316>
N-DSM
menei
<3306> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
en
<1722>
PREP
autw
<846>
P-DSM
[menei]
<3306> (5719)
V-PAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Yoh 4:16

Kita 1  telah mengenal dan 3  telah percaya akan kasih Allah 2  kepada kita. Allah 2  adalah kasih 2 , dan 3  barangsiapa tetap berada 3  di dalam kasih 2 , ia tetap berada 3  di dalam Allah 2  dan 3  Allah 2  di dalam dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA