Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 9:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

AYT (2018)

Anak Ahas adalah Yaera, anak Yaera adalah Alemet, Azmawet, dan Zimri. Anak Zimri adalah Moza.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Maka Akhaz beranaklah Yaera dan Yaera beranaklah Alemet dan Azmawet dan Zimri, dan Zimri beranaklah Moza.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Anak Ahas bernama Yoada yang mempunyai 3 anak laki-laki: Alemet, Asmawet dan Zimri. Garis keturunan Zimri ialah Moza,

MILT (2008)

dan Ahas, ia memperanakkan Yaera; dan Yaera memperanakkan Alemet, dan Azmawet dan Zimri; dan Zimri memperanakkan Moza;

Shellabear 2011 (2011)

Ahas mempunyai anak, Yaera. Yaera mempunyai anak, yaitu Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri mempunyai anak, Moza.

AVB (2015)

Ahas beranakkan Yaera. Yaera beranakkan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri beranakkan Moza.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Ahas
<0271>
memperanakkan
<03205>
Yaera
<03294>
; Yaera
<03294>
memperanakkan
<03205>
Alemet
<05964>
, Azmawet
<05820>
dan Zimri
<02174>
; Zimri
<02174>
memperanakkan
<03205>
Moza
<04162>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Maka Akhaz
<0271>
beranaklah
<03205>
Yaera
<03294>
dan Yaera
<03294>
beranaklah
<03205>
Alemet
<05964>
dan Azmawet
<05820>
dan Zimri
<02174>
, dan Zimri
<02174>
beranaklah
<03205>
Moza
<04162>
.
HEBREW
auwm
<04162>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
yrmzw
<02174>
yrmz
<02174>
taw
<0853>
twmze
<05820>
taw
<0853>
tmle
<05964>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
hreyw
<03294>
hrey
<03294>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
zxaw (9:42)
<0271>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 9:42

Ahas memperanakkan 1  Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA