Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 8:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 8:36

Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

AYT (2018)

Anak Ahas adalah Yoada. Anak-anak Yoada, yaitu: Alemet, Azmawet, dan Zimri. Anak Zimri adalah Moza.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 8:36

maka Akhaz beranaklah Yehoada, dan Yehoada beranaklah Alemet dan Asymawet dan Zimri, dan Zimri beranaklah Moza;

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 8:36

Anak Ahas bernama Yoada yang mempunyai 3 anak laki-laki: Alemet, Azmawet dan Zimri. Garis keturunan Zimri ialah Moza,

MILT (2008)

Dan Ahas memperanakkan Yoada, dan Yoada memperanakkan Alemet, dan Azmawet, serta Zimri, dan Zimri memperanakkan Moza;

Shellabear 2011 (2011)

Ahas mempunyai anak, Yoada. Yoada mempunyai anak, yaitu Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri mempunyai anak, Moza.

AVB (2015)

Ahas beranakkan Yoada dan Yoada beranakkan Alemet, Azmawet, serta Zimri, dan Zimri beranakkan Moza.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 8:36

Ahas
<0271>
memperanakkan
<03205>
Yoada
<03085>
; Yoada
<03085>
memperanakkan
<03205>
Alemet
<05964>
, Azmawet
<05820>
dan Zimri
<02174>
; Zimri
<02174>
memperanakkan
<03205>
Moza
<04162>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 8:36

maka Akhaz
<0271>
beranaklah
<03205>
Yehoada
<03085>
, dan Yehoada
<03085>
beranaklah
<03205>
Alemet
<05964>
dan Asymawet
<05820>
dan Zimri
<02174>
, dan Zimri
<02174>
beranaklah
<03205>
Moza
<04162>
;
AYT ITL
Anak
<03205>
Ahas
<0271>
adalah Yoada
<03085>
. Anak-anak
<03205>
Yoada
<03085>
, yaitu: Alemet
<05964>
, Azmawet
<05820>
, dan Zimri
<02174>
. Anak
<03205>
Zimri
<02174>
adalah Moza
<04162>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
Ahas
<0271>
beranakkan
<03205>
Yoada
<03085>
dan Yoada
<03085>
beranakkan
<03205>
Alemet
<05964>
, Azmawet
<05820>
, serta Zimri
<02174>
, dan Zimri
<02174>
beranakkan
<03205>
Moza
<04162>
.

[<0853> <0853> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
auwm
<04162>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
yrmzw
<02174>
yrmz
<02174>
taw
<0853>
twmze
<05820>
taw
<0853>
tmle
<05964>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
hdewhyw
<03085>
hdewhy
<03085>
ta
<0853>
dylwh
<03205>
zxaw (8:36)
<0271>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 8:36

2 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA