Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 20:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud: "Pergilah dengan selamat; z  bukankah kita berdua telah bersumpah a  demi nama TUHAN, b  demikian: TUHAN akan ada c  di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. d " (20-43) Setelah itu bangunlah Daud dan pergi; dan Yonatanpun pulang ke kota.

AYT (2018)

Yonatan berkata kepada Daud, “Pergilah dalam damai. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama TUHAN demikian: TUHAN ada di antara aku dan di antara kamu, serta di antara keturunanmu dan keturunanku sampai selamanya.” (20-43) Karena itu, Yonatan bangun dan pulang ke kotanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Maka kata Yonatan kepada Daud: Pergilah juga dengan selamat! Maka akan barang yang telah kedua kita berjanji demi nama Tuhan, katanya: Hendaklah kiranya Tuhan di antara aku dengan dikau dan di antara benihku dengan benihmu, biarlah ia itu teguh sampai selama-lamanya! (20-43) Setelah itu maka berbangkitlah Daud lalu pergi, dan Yonatanpun kembali ke dalam negeri.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Semoga Allah menolongmu. TUHAN akan menjamin bahwa kita dan keturunan kita selalu memegang perjanjian kita berdua di hadapan Allah." Setelah itu pergilah Daud, dan Yonatan pun pulang ke kota.

TSI (2014)

Lalu Yonatan berkata kepada Daud, “Pergilah dengan perasaan tenang, sebab kita sudah bersumpah di hadapan TUHAN dengan berkata, ‘Semoga TUHAN senantiasa menjaga hubungan kita, dan keturunan kita sampai selama-lamanya.’” Sesudah itu, Daud pergi, dan Yonatan kembali ke kota.

MILT (2008)

Lalu Yonatan berkata kepada Daud, "Pergilah dalam damai sejahtera, karena kita telah bersumpah, kita berdua, di dalam Nama TUHAN YAHWEH 03068, dengan berkata: TUHAN YAHWEH 03068 akan ada di antara engkau dan aku, dan di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Dan Daud bangkit lalu pergi. Dan Yonatan pun pulang ke kota.

Shellabear 2011 (2011)

Yonatan berkata kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, karena kita berdua telah bersumpah demi nama ALLAH, ALLAH akan ada di antara aku dengan engkau, dan di antara keturunanku dengan keturunanmu sampai selama-lamanya." (20-43) Sesudah itu Daud bergegas pergi, sedangkan Yonatan kembali ke kota.

AVB (2015)

Yonatan berkata kepada Daud, “Pergilah dengan selamat, kerana kita berdua telah bersumpah demi nama TUHAN, ‘TUHAN akan ada antara aku dengan engkau, dan antara keturunanku dengan keturunanmu untuk selama-lamanya.’ ” Sesudah itu Daud bergegas pergi manakala Yonatan kembali ke kota.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Kemudian berkatalah
<0559>
Yonatan
<03083>
kepada Daud
<01732>
: "Pergilah
<01980>
dengan selamat
<07965>
; bukankah
<0834>
kita
<0587>
berdua
<08147>
telah bersumpah
<07650>
demi nama
<08034>
TUHAN
<03068>
, demikian
<0559>
: TUHAN
<03068>
akan ada
<01961>
di antara
<0996>
aku dan engkau serta
<0996>
di antara
<0996>
keturunanku
<02233>
dan
<0996>
keturunanmu
<02233>
sampai
<05704>
selamanya
<05769>
." (#20-#43) Setelah itu bangunlah
<06965>
Daud dan pergi
<01980>
; dan Yonatanpun
<03083>
pulang
<0935>
ke kota
<05892>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Maka kata
<0559>
Yonatan
<03083>
kepada Daud
<01732>
: Pergilah
<01980>
juga dengan selamat
<07965>
! Maka akan barang yang
<0834>
telah kedua
<08147>
kita
<0587>
berjanji
<07650>
demi nama
<08034>
Tuhan
<03068>
, katanya
<0559>
: Hendaklah kiranya Tuhan
<03068>
di antara
<0996>
aku dengan
<0996>
dikau dan di antara
<0996>
benihku
<02233>
dengan
<0996>
benihmu
<02233>
, biarlah ia itu teguh sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
! (20-43) Setelah itu maka berbangkitlah
<06965>
Daud lalu pergi
<01980>
, dan Yonatanpun
<03083>
kembali
<0935>
ke dalam negeri
<05892>
.
AYT ITL
Yonatan
<03083>
berkata
<0559>
kepada Daud
<01732>
, “Pergilah
<01980>
dalam damai
<07965>
. Bukankah kita
<0587>
berdua
<08147>
telah
<0834>
bersumpah
<07650>
demi nama
<08034>
TUHAN
<03068>
demikian
<0559>
: TUHAN
<03068>
ada
<01961>
di antara
<0996>
aku dan di antara
<0996>
kamu, serta di antara
<0996>
keturunanmu
<02233>
dan keturunanku
<02233>
sampai
<05704>
selamanya
<05769>
.” Karena itu, Yonatan
<03083>
bangun
<06965>
dan pulang
<01980>
ke kotanya
<05892>
.

[<0996> <00> <0935>]
AVB ITL
Yonatan
<03083>
berkata
<0559>
kepada Daud
<01732>
, “Pergilah
<01980>
dengan selamat
<07965>
, kerana
<0834>
kita
<0587>
berdua
<08147>
telah bersumpah
<07650>
demi nama
<08034>
TUHAN
<03068>
, ‘TUHAN
<03068>
akan ada
<01961>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
engkau, dan antara
<0996>
keturunanku
<02233>
dengan
<0996>
keturunanmu
<02233>
untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
.’” Sesudah itu Daud bergegas
<06965>
pergi
<01980>
manakala Yonatan
<03083>
kembali
<0935>
ke kota
<05892>
.

[<0559> <00>]
HEBREW
ryeh
<05892>
ab
<0935>
Ntnwhyw
<03083>
Klyw
<01980>
Mqyw ((1)) P
<06965>
Mlwe
<05769>
de
<05704>
Kerz
<02233>
Nybw
<0996>
yerz
<02233>
Nybw
<0996>
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
hyhy
<01961>
hwhy
<03068>
rmal
<0559>
hwhy
<03068>
Msb
<08034>
wnxna
<0587>
wnyns
<08147>
wnebsn
<07650>
rsa
<0834>
Mwlsl
<07965>
Kl
<01980>
dwdl
<01732>
Ntnwhy
<03083>
rmayw (20:42)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 20:42

Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud: "Pergilah dengan selamat 1 ; bukankah kita berdua telah bersumpah 2  demi nama TUHAN, demikian: TUHAN akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." (20-43) Setelah itu bangunlah 3  Daud dan pergi; dan Yonatanpun pulang ke kota.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA