Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 22:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 22:2

Berhimpunlah w  juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang.

AYT (2018)

Setiap orang yang berada dalam kesulitan, setiap orang yang berutang, dan setiap orang yang sakit hati berkumpul kepadanya dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Ada empat ratus orang yang menyertainya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 22:2

Dan lagi berhimpunlah kepadanya segala orang yang dalam hal kesukaran dan segala orang yang berutang dan segala orang yang kepahitan hatinya, maka Daudpun menjadi penghulu mereka itu, sehingga banyak orang yang sertanya itu kira-kira empat ratus orang laki-laki.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 22:2

Juga orang-orang yang tertindas, yang mempunyai hutang, dan yang merasa tidak puas, semuanya bergabung dengan Daud, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Jumlah pengikut Daud ada kira-kira 400 orang.

MILT (2008)

Dan setiap orang yang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai utang, dan setiap orang yang pahit hati, berkumpul kepadanya. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira empat ratus orang ada bersama dia.

Shellabear 2011 (2011)

Semua orang yang ada dalam kesesakan, yang berutang, dan yang sakit hati juga datang berkumpul bersamanya, dan ia menjadi kepala mereka. Ada kira-kira empat ratus orang yang menyertainya.

AVB (2015)

Semua orang yang ada dalam kesesakan, yang berhutang, dan yang sakit hati juga datang berkumpul bersama-samanya, dan dia menjadi ketua mereka. Ada kira-kira empat ratus orang lelaki yang menyertainya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 22:2

Berhimpunlah
<06908>
juga kepadanya
<0413>
setiap
<03605>
orang
<0376>
yang dalam kesukaran
<04689>
, setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
dikejar-kejar tukang piutang
<05378>
, setiap
<03605>
orang
<0376>
yang sakit
<04751>
hati
<05315>
, maka ia menjadi
<01961>
pemimpin
<08269>
mereka. Bersama-sama dengan
<05973>
dia ada
<01961>
kira-kira empat
<0702>
ratus
<03967>
orang
<0376>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 22:2

Dan lagi berhimpunlah
<06908>
kepadanya
<0413>
segala
<03605>
orang
<0376>
yang dalam hal kesukaran
<04689>
dan segala
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
berutang
<05378>
dan segala
<03605>
orang
<0376>
yang kepahitan
<04751>
hatinya
<05315>
, maka Daudpun menjadi
<01961>
penghulu
<08269>
mereka itu, sehingga banyak orang yang sertanya
<05973>
itu kira-kira empat
<0702>
ratus
<03967>
orang laki-laki
<0376>
.
AYT ITL
Setiap
<03605>
orang
<0376>
yang berada dalam kesulitan
<04689>
, setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
berutang
<05378>
, dan setiap
<03605>
orang
<0376>
yang sakit
<04751>
hati
<05315>
berkumpul
<06908>
kepadanya
<0413>
dan dia menjadi
<01961>
pemimpin
<08269>
atas
<05921>
mereka. Ada
<05973>
empat
<0702>
ratus
<03967>
orang
<0376>
yang menyertainya.

[<00> <01961>]
AVB ITL
Semua
<03605>
orang
<0376>
yang ada dalam kesesakan
<04689>
, yang
<0834>
berhutang
<05378>
, dan yang sakit
<04751>
hati
<05315>
juga datang berkumpul
<06908>
bersama-samanya
<0413>
, dan dia menjadi
<01961>
ketua
<08269>
mereka. Ada
<01961>
kira-kira empat
<0702>
ratus
<03967>
orang lelaki
<0376>
yang menyertainya
<05973>
.

[<03605> <0376> <00> <03605> <0376> <05921>]
HEBREW
sya
<0376>
twam
<03967>
ebrak
<0702>
wme
<05973>
wyhyw
<01961>
rvl
<08269>
Mhyle
<05921>
yhyw
<01961>
spn
<05315>
rm
<04751>
sya
<0376>
lkw
<03605>
asn
<05378>
wl
<0>
rsa
<0834>
sya
<0376>
lkw
<03605>
qwum
<04689>
sya
<0376>
lk
<03605>
wyla
<0413>
wubqtyw (22:2)
<06908>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 22:2

2 Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran 1 , setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit 3  hati, maka ia menjadi pemimpin 4  mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA