Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 18:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:1

Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam tahun yang ketiga: u  "Pergilah, perlihatkanlah v  dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi hujan w  ke atas muka bumi."

AYT (2018)

Sesudah beberapa waktu, firman TUHAN datang kepada Elia pada tahun yang ke-3, firman-Nya, “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab dan Aku akan memberikan hujan ke atas muka bumi.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 18:1

Sebermula, maka kemudian dari pada beberapa berapa hari, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Elia, yaitu pada tahun yang ketiga, bunyinya: Pergilah engkau, nampakkanlah dirimu kepada Akhab, karena Aku hendak menurunkan hujan kepada bumi.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 18:1

Setelah beberapa waktu lamanya, pada tahun ketiga musim kering itu, TUHAN berkata kepada Elia, "Pergilah menghadap Raja Ahab, tak lama lagi Aku akan menurunkan hujan."

MILT (2008)

Dan setelah beberapa waktu, firman TUHAN YAHWEH 03068 datang kepada Elia dalam tahun yang ketiga, yang mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab karena Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi."

Shellabear 2011 (2011)

Setelah sekian lama, pada tahun ketiga turunlah firman ALLAH kepada Ilyas demikian, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku akan menurunkan hujan ke atas muka bumi."

AVB (2015)

Sesudah beberapa lama, pada tahun ketiga datanglah firman TUHAN kepada Elia demikian, “Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada Ahab, kerana Aku akan menurunkan hujan ke atas muka bumi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:1

Dan sesudah beberapa lama
<07227> <03117>
, datanglah
<01961>
firman
<01697>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Elia
<0452>
dalam tahun
<08141>
yang ketiga
<07992>
: "Pergilah
<01980>
, perlihatkanlah
<07200>
dirimu kepada
<0413>
Ahab
<0256>
, sebab Aku hendak memberi
<05414>
hujan
<04306>
ke atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
."

[<01961> <0559>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 18:1

Sebermula
<01961>
, maka kemudian dari pada beberapa berapa
<07227>
hari
<03117>
, tiba-tiba datanglah firman
<01697>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Elia
<0452>
, yaitu pada tahun
<08141>
yang ketiga
<07992>
, bunyinya
<0559>
: Pergilah
<01980>
engkau, nampakkanlah
<07200>
dirimu kepada
<0413>
Akhab
<0256>
, karena Aku hendak menurunkan
<05414>
hujan
<04306>
kepada
<05921>
bumi
<0127>
.
AYT ITL
Sesudah
<01961>
beberapa
<07227>
waktu
<03117>
, firman
<01697>
TUHAN
<03068>
datang
<01961>
kepada
<0413>
Elia
<0452>
pada tahun
<08141>
yang ke-3
<07992>
, firman-Nya
<0559>
, “Pergilah
<01980>
, perlihatkanlah
<07200>
dirimu kepada
<0413>
Ahab
<0256>
dan Aku akan memberikan
<05414>
hujan
<04306>
ke atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.”
HEBREW
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
le
<05921>
rjm
<04306>
hntaw
<05414>
baxa
<0256>
la
<0413>
harh
<07200>
Kl
<01980>
rmal
<0559>
tysylsh
<07992>
hnsb
<08141>
whyla
<0452>
la
<0413>
hyh
<01961>
hwhy
<03068>
rbdw
<01697>
Mybr
<07227>
Mymy
<03117>
yhyw (18:1)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 18:1

3 Dan sesudah beberapa lama 1 , datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam tahun 2  yang ketiga 2 : "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi hujan 4  ke atas muka bumi."

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA