Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Petrus 2:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan i  kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, j  tetapi juga kepada yang bengis.

AYT (2018)

Hamba-hamba, tunduklah kepada tuanmu dengan segala hormat. Bukan hanya kepada mereka yang baik dan lemah lembut, tetapi juga kepada mereka yang tidak adil.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Hai segala hamba, takluklah kepada tuanmu dengan sehabis-habis hormat, bukan sahaja kepada yang baik dan manis lakunya, melainkan kepada yang bengis juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya; bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam.

TSI (2014)

Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan bekerja sebagai budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan mereka dengan penuh rasa hormat— bukan saja pada waktu mereka bersikap baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam.

TSI3 (2014)

Kepada Saudara-saudari yang menjadi budak, hendaklah kamu mengikuti kemauan majikanmu dengan penuh hormat, bukan hanya pada waktu mereka bersikap baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam.

MILT (2008)

Para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada tuanmu para majikan 1203 dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras;

Shellabear 2011 (2011)

Hai hamba-hamba, tunduklah kepada tuanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan saja kepada mereka yang baik dan bersikap lembut, melainkan juga kepada mereka yang kejam.

AVB (2015)

Hamba, berserahlah kepada tuanmu dengan penuh hormat, bukan tuan yang baik dan lemah lembut sahaja, tetapi yang kejam juga.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Hai kamu, hamba-hamba
<3610>
, tunduklah
<5293>
dengan
<1722>
penuh
<3956>
ketakutan
<5401>
kepada tuanmu
<1203>
, bukan
<3756>
saja
<3440>
kepada yang baik
<18>
dan
<2532>
peramah
<1933>
, tetapi
<235>
juga
<2532>
kepada yang bengis
<4646>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Hai segala hamba, takluklah
<3610>
kepada
<5293>
tuanmu
<1203>
dengan
<1722>
sehabis-habis
<3956>
hormat
<5401>
, bukan
<3756>
sahaja
<3440>
kepada yang baik
<18>
dan
<2532>
manis lakunya
<1933>
, melainkan
<235>
kepada yang bengis
<4646>
juga.
AYT ITL
Hamba-hamba
<3610>
, tunduklah
<5293>
kepada tuanmu
<1203>
dengan
<1722>
segala
<3956>
hormat
<5401>
. Bukan
<3756>
hanya
<3440>
kepada mereka yang
<3588>
baik
<18>
dan
<2532>
lemah lembut
<1933>
, tetapi
<235>
juga
<2532>
kepada mereka yang tidak adil
<4646>
.
AVB ITL
Hamba
<3610>
, berserahlah
<5293>
kepada tuanmu dengan
<1722>
penuh hormat
<5401>
, bukan
<3756>
tuan
<1203>
yang
<3588>
baik
<18>
dan
<2532>
lemah lembut
<1933>
sahaja, tetapi
<235>
yang
<3588>
kejam
<4646>
juga.

[<3956> <3440> <2532>]
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
oiketai
<3610>
N-NPM
upotassomenoi
<5293> (5746)
V-PPP-NPM
en
<1722>
PREP
panti
<3956>
A-DSM
fobw
<5401>
N-DSM
toiv
<3588>
T-DPM
despotaiv
<1203>
N-DPM
ou
<3756>
PRT-N
monon
<3440>
ADV
toiv
<3588>
T-DPM
agayoiv
<18>
A-DPM
kai
<2532>
CONJ
epieikesin
<1933>
A-DPM
alla
<235>
CONJ
kai
<2532>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
skolioiv
<4646>
A-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 2:18

Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah 1  dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik 2  dan peramah, tetapi 3  juga kepada yang bengis.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA