Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 8:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Apabila di negeri ini ada kelaparan, s  apabila ada penyakit sampar, t  hama u  dan penyakit gandum, belalang, atau belalang v  pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,

AYT (2018)

Jika ada kelaparan di tanah ini, jika ada penyakit sampar, penyakit tumbuhan, hama tumbuhan, belalang, atau belalang pelahap, bahkan jika ada musuh mereka yang mengepung mereka di daerah kota-kota mereka, segala tulah dan penyakit,

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Jikalau kiranya dalam negeri adalah bala kelaparan atau bala sampar, atau jikalau ada kelayuran, atau untutan, atau belalang, atau riang-riang, atau jikalau musuhnya mengimpitkan mereka itu di negeri tempat pintu gerbangnya, atau jikalau datang sesuatu bala atau penyakit;

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Apabila negeri ini dilanda kelaparan atau wabah, dan tanaman-tanaman dirusak oleh angin panas, hama atau serangan belalang, atau apabila umat-Mu diserang musuh, atau diserang penyakit,

MILT (2008)

Apabila terjadi kelaparan di negeri ini; apabila terjadi wabah, hama tumbuhan, tanaman layu, belalang, apabila datang belalang pelahap; apabila musuh menyesakkannya di tanah mereka, di gerbangnya, apabila ada tulah atau penyakit apa pun,

Shellabear 2011 (2011)

Jika ada bencana kelaparan di negeri, penyakit sampar, kelayuan tanaman, penyakit gandum, belalang besar, dan belalang pemusnah; jika musuh mengepung salah satu kota di negeri mereka; jika ada wabah atau penyakit apa pun,

AVB (2015)

Jika ada bencana kebuluran di negeri, penyakit sampar, kelayuan tanaman, penyakit bijirin, belalang besar, dan belalang pemusnah; jika musuh mengepung salah sebuah kota di negeri mereka; jika ada wabak atau penyakit apa-apa pun,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Apabila
<03588>
di negeri
<0776>
ini ada
<01961>
kelaparan
<07458>
, apabila
<03588>
ada
<01961>
penyakit sampar
<01698>
, hama
<07711>
dan penyakit gandum
<03420>
, belalang
<0697>
, atau belalang pelahap
<02625>
, apabila
<03588>
musuh
<0341>
menyesakkan
<06887>
mereka di salah satu kota
<08179>
mereka, apabila ada tulah
<05061>
atau penyakit
<04245>
apapun
<03605>
,

[<03588> <01961> <0776> <03605>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Jikalau
<03588>
kiranya dalam negeri
<0776>
adalah bala kelaparan
<07458>
atau bala sampar
<01698>
, atau jikalau
<03588>
ada
<01961>
kelayuran
<07711>
, atau untutan
<03420>
, atau belalang
<0697>
, atau riang-riang
<02625>
, atau jikalau
<03588>
musuhnya
<0341>
mengimpitkan
<06887>
mereka itu di negeri
<0776>
tempat pintu gerbangnya
<08179>
, atau jikalau datang sesuatu
<03605>
bala
<05061>
atau penyakit
<04245>
;
AYT ITL
Jika
<03588>
ada
<01961>
kelaparan
<07458>
di tanah
<0776>
ini, jika
<03588>
ada
<01961>
penyakit sampar
<01698>
, penyakit tumbuhan
<07711>
, hama tumbuhan
<03420>
, belalang
<0697>
, atau belalang pelahap
<02625>
, bahkan jika
<03588>
ada
<01961>
musuh
<0341>
mereka yang mengepung
<06887>
mereka di daerah
<0776>
kota-kota
<08179>
mereka, segala
<03605>
tulah
<05061>
dan penyakit
<04245>
,

[<00> <03605>]
AVB ITL
Jika
<03588>
ada
<01961>
bencana kebuluran
<07458>
di negeri
<0776>
, penyakit sampar
<01698>
, kelayuan tanaman
<07711>
, penyakit bijirin
<03420>
, belalang besar
<0697>
, dan belalang pemusnah
<02625>
; jika
<03588>
musuh
<0341>
mengepung
<06887>
salah sebuah
<03605>
kota
<08179>
di negeri
<0776>
mereka; jika ada wabak
<05061>
atau penyakit
<04245>
apa-apa pun
<03605>
,

[<01961> <01961> <00>]
HEBREW
hlxm
<04245>
lk
<03605>
egn
<05061>
lk
<03605>
wyres
<08179>
Urab
<0776>
wbya
<0341>
wl
<0>
ruy
<06887>
yk
<03588>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
lyox
<02625>
hbra
<0697>
Nwqry
<03420>
Nwpds
<07711>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
rbd
<01698>
Urab
<0776>
hyhy
<01961>
yk
<03588>
ber (8:37)
<07458>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:37

Apabila di negeri 1  ini ada kelaparan 1 , apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota 2  mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA