Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Korintus 13:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. h 

AYT (2018)

Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dan menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan hal-hal yang kanak-kanak itu.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Tatkala aku lagi kanak-kanak, aku bertutur seperti kanak-kanak, dan berasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak; sekarang semenjak sudah menjadi orang akil balig, maka keadaan kanak-kanak itu sudah kutiadakan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil, saya berperasaan seperti anak kecil dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa, kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang.

TSI (2014)

Waktu saya masih kecil, saya berbicara, berpikir, dan membuat rencana seperti anak kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya berhenti berbuat hal-hal yang bersifat seperti anak-anak.

TSI3 (2014)

Ibaratnya, waktu kita masih kecil, kita berbicara, berpikir, dan membuat keputusan seperti anak kecil, tetapi waktu kita sudah dewasa, kita berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan.

MILT (2008)

Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Namun, ketika aku menjadi dewasa, aku meniadakan hal-hal yang kekanak-kanakan.

Shellabear 2011 (2011)

Pada masa kanak-kanakku, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dan aku pun berpandangan seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, maka segala sifat kanak-kanak itu pun kutinggalkan.

AVB (2015)

Pada zaman kanak-kanak, aku bercakap secara kanak-kanak, mengerti secara kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, segala sifat kanak-kanak itu kutinggalkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Ketika
<3753>
aku
<1510>
kanak-kanak
<3516>
, aku berkata-kata
<2980>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, aku merasa
<5426>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, aku berpikir
<3049>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
. Sekarang sesudah
<3753>
aku menjadi
<1096>
dewasa
<435>
, aku meninggalkan
<2673>
sifat kanak-kanak
<3516>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Tatkala
<3753>
aku lagi kanak-kanak
<3516>
, aku bertutur
<2980>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, dan berasa seperti
<5613> <5613>
kanak-kanak
<3516>
, dan berpikir
<3516>
seperti
<5613> <5613>
kanak-kanak
<3516>
; sekarang semenjak sudah menjadi orang akil balig, maka keadaan kanak-kanak itu sudah kutiadakan
<3516>
.
AYT ITL
Ketika
<3753>
aku
<1510>
kanak-kanak
<3516>
, aku berbicara
<2980>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, aku berpikir
<5426>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, dan menghitung-hitung
<3049>
seperti
<5613>
kanak-kanak
<3516>
. Ketika
<3753>
aku menjadi
<1096>
dewasa
<435>
, aku meninggalkan
<2673>
hal-hal
<3588>
yang
<3588>
kanak-kanak
<3516>
itu.
AVB ITL
Pada zaman
<3753>
kanak-kanak
<3516>
, aku bercakap
<2980>
secara
<5613>
kanak-kanak
<3516>
, mengerti
<5426>
secara
<5613>
kanak-kanak
<3516>
. Tetapi setelah
<3753>
aku dewasa
<1096> <435>
, segala sifat kanak-kanak
<3516>
itu kutinggalkan
<2673>
.

[<1510> <3049> <5613> <3516>]
GREEK
ote
<3753>
ADV
hmhn
<1510> (5713)
V-IXI-1S
nhpiov
<3516>
A-NSM
elaloun
<2980> (5707)
V-IAI-1S
wv
<5613>
ADV
nhpiov
<3516>
A-NSM
efronoun
<5426> (5707)
V-IAI-1S
wv
<5613>
ADV
nhpiov
<3516>
A-NSM
elogizomhn
<3049> (5711)
V-INI-1S
wv
<5613>
ADV
nhpiov
<3516>
A-NSM
ote
<3753>
ADV
gegona
<1096> (5754)
V-2RAI-1S
anhr
<435>
N-NSM
kathrghka
<2673> (5758)
V-RAI-1S
ta
<3588>
T-APN
tou
<3588>
T-GSM
nhpiou
<3516>
A-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Kor 13:11

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata 1  seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir 2  seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA