Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 7:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.

AYT (2018)

Mereka yang terdaftar dalam silsilah keturunan mereka, yaitu para kepala kaum keluarga dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, berjumlah 20.200 orang.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Jikalau dibilang pada daftar keturunannya segala penghulu orang isi rumah bapa-bapanya dan orang perwira perkasa, maka jumlahnya dua puluh ribu dua ratus.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka. Menurut daftar resmi, dari semua keluarga di dalam keturunan mereka terdapat 20.200 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.

MILT (2008)

Dan mereka disilsilahkan menurut generasinya, para kepala isi rumah leluhur mereka, para pahlawan tentara ada dua puluh ribu dua ratus orang.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka yang tercatat dalam daftar keturunan, yaitu kepala-kepala kaum keluarga, kesatria-kesatria yang gagah perkasa, ada 20.200 orang.

AVB (2015)

Mereka yang tercatat dalam salasilah, iaitu para ketua kaum keluarga dan para kesateria yang gagah perkasa ialah 20,200 orang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Mereka yang terdaftar dalam silsilah
<03187>
, menurut keturunan
<08435>
mereka, sebagai kepala-kepala
<07218>
puak
<01> <01004>
mereka, pahlawan-pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, ada dua puluh
<06242>
ribu
<0505>
dua ratus
<03967>
orang.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Jikalau dibilang pada daftar keturunannya
<03187>
segala penghulu
<07218>
orang isi rumah
<01004>
bapa-bapanya
<01>
dan orang perwira
<01368>
perkasa
<02428>
, maka jumlahnya dua puluh
<06242>
ribu
<0505>
dua ratus
<03967>
.
AYT ITL
Mereka yang terdaftar dalam silsilah
<03187>
keturunan
<08435>
mereka, yaitu para kepala
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
dan pahlawan-pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
, berjumlah 20.200
<06242> <0505> <03967>
orang.

[<00>]
AVB ITL
Mereka yang tercatat dalam salasilah
<03187>
, iaitu para ketua
<07218>
kaum
<01004>
keluarga
<01>
dan para kesateria
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
ialah 20,200
<06242> <0505> <03967>
orang.

[<08435> <00>]
HEBREW
o
Mytamw
<03967>
Pla
<0505>
Myrve
<06242>
lyx
<02428>
yrwbg
<01368>
Mtwba
<01>
tyb
<01004>
ysar
<07218>
Mtwdltl
<08435>
Mvxythw (7:9)
<03187>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 7:9

Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA