Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 7:71

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 7:71

Pula beberapa kepala kaum keluarga b  memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak.

AYT (2018)

Beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 7:71

Dan segala penghulu bapa-bapapun memberi kepada khazanah akan belanja pekerjaan itu emas dua puluh ribu dirham dan perak dua ribu dua ratus mina.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 7:71

(7:70)

MILT (2008)

Dan dari para kepala leluhur telah memberi untuk perbendaharaan pekerjaan itu: dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak.

Shellabear 2011 (2011)

Beberapa orang kepala kaum keluarga menyumbang untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak.

AVB (2015)

Beberapa orang ketua kaum keluarga menyumbang untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 20,000 dirham emas dan 2,200 mina perak.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 7:71

Pula beberapa kepala
<07218>
kaum keluarga
<01>
memberi
<05414>
sumbangan untuk perbendaharaan
<0214>
pekerjaan
<04399>
itu dua
<08147>
puluh ribu
<07239>
dirham
<01871>
emas
<02091>
dan dua ribu
<0505>
dua ratus
<03967>
mina
<04488>
perak
<03701>
.
TL ITL ©

SABDAweb Neh 7:71

Dan segala penghulu
<07218>
bapa-bapapun
<01>
memberi
<05414>
kepada khazanah
<0214>
akan belanja pekerjaan
<04399>
itu emas
<02091>
dua puluh
<08147>
ribu
<07239>
dirham
<01871>
dan perak
<03701>
dua ribu
<0505>
dua ratus
<03967>
mina
<04488>
.
AYT ITL
Beberapa kepala
<07218>
kaum
<01>
keluarga memberi
<05414>
sumbangan untuk perbendaharaan
<0214>
pekerjaan
<04399>
itu sebanyak 20.000
<08147> <07239>
dirham
<01871>
emas
<02091>
dan 2.200
<0505> <03967>
mina
<04488>
perak
<03701>
.
HEBREW
Mytamw
<03967>
Mypla
<0505>
Mynm
<04488>
Pokw
<03701>
twbr
<07239>
yts
<08147>
Mynwmkrd
<01871>
bhz
<02091>
hkalmh
<04399>
ruwal
<0214>
wntn
<05414>
twbah
<01>
ysarmw
<07218>
(7:71)
<7:70>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 7:71

Pula beberapa kepala 1  kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina 2  perak.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA