Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 12:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 12:12

Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia,

AYT (2018)

Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga: dari Seraya, Meraya; dari Yeremia, Hananya;

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 12:12

Maka pada zaman Yoyakim adalah imam ini kepala bapa-bapa: Pada Seraya adalah Meraya dan pada Yermia adalah Hananya,

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 12:12

Inilah daftar para imam kepala dengan kaum mereka ketika Yoyakim bertugas sebagai Imam Agung: (Imam-Kaum), Meraya-Seraya, Hananya-Yeremia, Mesulam-Ezra, Yohanan-Amarya, Yonatan-Melikhu, Yusuf-Sebanya, Adna-Harim, Helkai-Merayot, Zakharia-Ido, Mesulam-Gineton, Zikhri-Abia, -Minyamin, Piltai-Moaja, Samua-Bilga, Yonatan-Semaya, Matnai-Yoyarib, Uzi-Yedaya, Kalai-Salai, Heber-Amok, Hasabya-Hilkia, Netaneel-Yedaya.

MILT (2008)

Dan pada zaman Yoyakim menjadi imam, para kepala leluhur: dari Seraya ialah Meraya, dari Yeremia ialah Hananya,

Shellabear 2011 (2011)

Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya; Hananya, dari kaum keluarga Yeremia;

AVB (2015)

Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam ialah para ketua kaum keluarga ini: Meraya, daripada kaum keluarga Seraya; Hananya, daripada kaum keluarga Yeremia;

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 12:12

Pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
yang menjadi
<01961>
imam
<03548>
adalah kepala-kepala
<07218>
kaum keluarga
<01>
ini: Meraya
<04811>
, dari kaum keluarga Seraya
<08304>
, Hananya
<02608>
dari kaum keluarga Yeremia
<03414>
,
TL ITL ©

SABDAweb Neh 12:12

Maka pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
adalah
<01961>
imam
<03548>
ini kepala
<07218>
bapa-bapa
<01>
: Pada Seraya
<08304>
adalah Meraya
<04811>
dan pada Yermia
<03414>
adalah Hananya
<02608>
,
AYT ITL
Pada zaman
<03117>
Yoyakim
<03113>
, yang menjadi
<01961>
imam
<03548>
adalah kepala-kepala
<07218>
kaum
<01>
keluarga: dari Seraya
<08304>
, Meraya
<04811>
; dari Yeremia
<03414>
, Hananya
<02608>
;
HEBREW
hynnx
<02608>
hymryl
<03414>
hyrm
<04811>
hyrvl
<08304>
twbah
<01>
ysar
<07218>
Mynhk
<03548>
wyh
<01961>
Myqywy
<03113>
ymybw (12:12)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 12:12

Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala 1  kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya 2 , Hananya dari kaum keluarga Yeremia,

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA