Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 11:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 11:10

Inilah keturunan d  Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, e  dua tahun setelah air bah itu.

AYT (2018)

Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, Arpakhsad lahir baginya, yaitu dua tahun setelah peristiwa air bah.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 11:10

Syahadan, maka inilah anak cucu Sem: tatkala umur Sem seratus tahun diperolehnya Arfaksad, yaitu dua tahun kemudian dari pada air bah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 11:10

Inilah keturunan Sem. Dua tahun sesudah banjir besar, ketika Sem berumur 100 tahun, ia mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Arpakhsad.

MILT (2008)

Inilah silsilah Sem. Sem berusia seratus tahun, dan dia memperanakkan Arpakhsad, dua tahun setelah air bah itu.

Shellabear 2011 (2011)

Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, lahirlah baginya Arpakhsad, dua tahun setelah air bah.

AVB (2015)

Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berusia 100 tahun, lahirlah kepadanya Arpakhsad, dua tahun selepas banjir besar.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 11:10

Inilah
<0428>
keturunan
<08435>
Sem
<08035>
. Setelah Sem
<08035>
berumur
<01121>
seratus
<03967>
tahun
<08141>
, ia memperanakkan
<03205>
Arpakhsad
<0775>
, dua tahun
<08141>
setelah
<0310>
air bah
<03999>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 11:10

Syahadan, maka inilah
<0428>
anak cucu
<08435>
Sem
<08035>
: tatkala umur
<01121>
Sem
<08035>
seratus
<03967>
tahun
<08141>
diperolehnya
<03205>
Arfaksad
<0775>
, yaitu dua tahun
<08141>
kemudian
<0310>
dari pada air bah
<03999>
.
AYT ITL
Inilah
<0428>
keturunan
<08435>
Sem
<08035>
. Ketika Sem
<08035>
berumur
<01121>
100
<03967>
tahun
<08141>
, Arpakhsad
<0775>
lahir
<03205>
baginya, yaitu dua tahun
<08141>
setelah
<0310>
peristiwa air bah
<03999>
.

[<0853>]
HEBREW
lwbmh
<03999>
rxa
<0310>
Mytns
<08141>
dskpra
<0775>
ta
<0853>
dlwyw
<03205>
hns
<08141>
tam
<03967>
Nb
<01121>
Ms
<08035>
Ms
<08035>
tdlwt
<08435>
hla (11:10)
<0428>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 11:10

1 Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, dua tahun setelah air bah itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA