Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 6:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 6:15

Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar.

AYT (2018)

Yozadak turut dibawa ke tempat pengasingan ketika TUHAN membuang orang Yehuda dan Yerusalem melalui tangan Nebukadnezar.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 6:15

dan Yozadakpun berjalanlah serta, tatkala dibawa Tuhan akan orang Yehuda dan isi Yeruzalem dengan tertawan oleh tangan Nebukadnezar.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 6:15

Yozadak ini turut diangkut bersama orang Yehuda dan penduduk Yerusalem lainnya ketika TUHAN membuang mereka ke negeri lain dengan perantaraan Nebukadnezar.

MILT (2008)

dan Yozadak turut ke dalam pembuangan ketika TUHAN YAHWEH 03068 membuang orang Yehuda dan Yerusalem oleh tangan Nebukadnezar.

Shellabear 2011 (2011)

Yozadak turut pergi ketika ALLAH membiarkan orang Yuda dan orang Yerusalem dibuang oleh Nebukadnezar.

AVB (2015)

Yozadak turut dibuang ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan orang Yerusalem dibuang oleh Nebukadnezar.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 6:15

Yozadak
<03087>
turut diangkut
<01980>
ketika TUHAN
<03068>
membiarkan orang Yehuda
<03063>
dan Yerusalem
<03389>
diangkut ke dalam pembuangan
<01540>
oleh Nebukadnezar
<05019>
.

[<03027>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 6:15

dan Yozadakpun
<03087>
berjalanlah
<01980>
serta, tatkala dibawa
<01540>
Tuhan
<03068>
akan orang Yehuda
<03063>
dan isi Yeruzalem
<03389>
dengan tertawan oleh tangan
<03027>
Nebukadnezar
<05019>
.
AYT ITL
Yozadak
<03087>
turut
<01980>
dibawa ke tempat pengasingan
<01540>
ketika TUHAN
<03068>
membuang orang Yehuda
<03063>
dan Yerusalem
<03389>
melalui tangan
<03027>
Nebukadnezar
<05019>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
ruandkbn
<05019>
dyb
<03027>
Mlswryw
<03389>
hdwhy
<03063>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
twlghb
<01540>
Klh
<01980>
qduwhyw
<03087>
(6:15)
<5:41>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 6:15

4 Yozadak 1  turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar 2  3 .

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA