TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 36:1-3

TSK Full Life Study Bible

36:1

[An. Ex. Is. 1. Tisri to Adar. Bezaleel.]

[wise-hearted man.]

pekerjaan untuk mendirikan(TB)/khidmat(TL) <05656> [for the service.]

TUHAN .................... TUHAN(TB)/Tuhan ............................ Tuhan(TL) <03068> [according.]

36:1

yang ahli,

Kel 28:3

tempat kudus,

Kel 25:836:2

hatinya .......... hatinya(TB)/budi ......... hatinya ...... hatinya(TL) <03820> [in whose.]

hatinya .......... hatinya(TB)/budi ......... hatinya ...... hatinya(TL) <03820> [one whose.]

36:2

memanggil Bezaleel

Kel 31:2; [Lihat FULL. Kel 31:2]

dan Aholiab

Kel 31:6; [Lihat FULL. Kel 31:6]

yang tergerak

Kel 25:2; [Lihat FULL. Kel 25:2]36:3

persembahan khusus(TB)/persembahan tatangan(TL) <08641> [the offering.]

tiap-tiap pagi(TB)/pagi(TL) <01242> [every morning.]

36:3

seluruh persembahan

Kel 35:29; [Lihat FULL. Kel 35:29]
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA