TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 11:18--12:6

Konteks
Nyawa Yeremia terancam di Anatot
11:18 TUHAN memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya; pada waktu itu Engkau, TUHAN, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. 11:19 Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, s  aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan t  jahat terhadap aku 1 : "Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya! Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, u  sehingga namanya tidak diingat v  orang lagi!" 11:20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. 11:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang orang-orang Anatot a  yang ingin mencabut nyawaku b  dengan mengatakan: "Janganlah bernubuat c  demi nama TUHAN, supaya jangan engkau mati d  oleh tangan kami!" -- 11:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka: pemuda-pemuda e  mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan; 11:23 tidak ada yang tinggal hidup f  di antara mereka, sebab Aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman g  mereka."
Keluhan Yeremia dan jawab Allah
12:1 Engkau memang benar, h  ya TUHAN, bilamana aku berbantah i  dengan Engkau! Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan: j  Mengapakah mujur k  hidup orang-orang fasik 2 , sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? 12:2 Engkau membuat mereka tumbuh, l  dan merekapun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah m  juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati n  mereka. 12:3 Ya TUHAN, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji o  bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka ke luar seperti domba-domba p  sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. q  -- 12:4 Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, r  dan rumput di segenap padang menjadi layu? s  Karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, t  sebab mereka telah mengira: "Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita!" 12:5 "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan 3 , bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar u  sungai Yordan? 12:6 Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu 4 , mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau; mereka juga bersama-sama di belakangmu. v  Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu! w 

Yeremia 15:10-21

Konteks
Pergumulan nabi Yeremia
15:10 Celaka aku, ya ibuku 5 , bahwa engkau melahirkan g  aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan h  bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan i  ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki j  aku. 15:11 Sungguh, ya TUHAN, aku telah melayani Engkau k  dengan sebaik-baiknya, dan telah membela l  musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya! 15:12 Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara m  dan tembaga? 15:13 "Harta kekayaanmu n  dan barang-barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas o  sebagai ganjaran p  atas segala dosamu di segenap daerahmu. q  15:14 Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, r  sebab dalam murka-Ku telah mencetus api s  yang akan menyala atasmu." 15:15 Engkau mengetahuinya; ya TUHAN, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar t  aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, u  ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena v  Engkau! 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; w  firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan x  hatiku 6 , sebab nama-Mu y  telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. 15:17 Tidak pernah aku duduk z  beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau; karena tekanan tangan-Mu a  aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. 15:18 Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? b  Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. c  15:19 Karena itu beginilah jawab TUHAN: "Jika engkau mau kembali 7 , Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan d  di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah e  bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. 15:20 Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok f  berkubu dari tembaga; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan g  engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, h  demikianlah firman TUHAN. 15:21 Aku akan melepaskan i  engkau dari tangan orang-orang jahat j  dan membebaskan k  engkau dari genggaman orang-orang lalim. l "

Yeremia 17:4-18

Konteks
17:4 Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu t  yang telah Kuberikan kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu u  di negeri v  yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku api telah mencetus yang akan menyala w  untuk selama-lamanya." 17:5 Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang 8  yang mengandalkan manusia, x  yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN! y  17:6 Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik; ia akan tinggal di tanah z  angus di padang gurun, di negeri padang asin a  yang tidak berpenduduk. 17:7 Diberkatilah b  orang yang mengandalkan c  TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! 17:8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, d  dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, e  dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. f  17:9 Betapa liciknya hati 9 , g  lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? 17:10 Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, h  yang menguji batin, i  untuk memberi balasan j  kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. k " 17:11 Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. l  17:12 Takhta m  kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita! 17:13 Ya Pengharapan n  Israel, TUHAN, semua orang yang meninggalkan o  Engkau akan menjadi malu; orang-orang yang menyimpang dari pada-Mu akan dilenyapkan p  di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air q  yang hidup, yakni TUHAN. 17:14 Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; r  selamatkanlah s  aku 10 , maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku! t  17:15 Sesungguhnya, mereka berkata kepadaku: "Di manakah firman TUHAN itu? Biarlah ia sampai! u " 17:16 Namun tidak pernah aku mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka, aku tidak mengingini hari bencana! Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, v  semuanya terpampang di hadapan mata-Mu. 17:17 Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan w  bagiku, Engkaulah perlindunganku x  pada hari malapetaka. y  17:18 Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu; biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut! Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran z  berganda.

Yeremia 18:18-23

Konteks
Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya
18:18 Berkatalah mereka: "Marilah kita mengadakan persepakatan v  terhadap Yeremia, sebab imam w  tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana x  tidak akan kehabisan nasihat dan nabi y  tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya z  sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya!" 18:19 Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! a  18:20 Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? b  Namun mereka telah menggali pelubang c  untuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri d  di hadapan-Mu, dan telah berbicara membela e  mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka. 18:21 Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, f  dan biarkanlah mereka dipancung pedang! g  Biarlah isteri-isteri mereka kehilangan anak dan suami; h  biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda i  mereka mati karena pedang di pertempuran! 18:22 Biarlah kedengaran jeritan j  dari rumah-rumah mereka, apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka! Sebab mereka telah menggali pelubang k  untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat l  untuk kakiku. 18:23 Tetapi Engkau, ya TUHAN, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh m  aku. Janganlah ampuni n  kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu; bertindaklah pada hari murka-Mu o  terhadap mereka!

Yeremia 20:7-18

Konteks
Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya
20:7 11 Engkau telah membujuk m  aku 12 , ya TUHAN, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan n  aku. Aku telah menjadi tertawaan o  sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. p  20:8 Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru: "Kelaliman! Aniaya! q " Sebab firman TUHAN telah menjadi cela dan cemooh r  bagiku, sepanjang hari. 20:9 Tetapi apabila aku berpikir: "Aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya s ", maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api 13  t  yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku; aku berlelah-lelah untuk menahannya, u  tetapi aku tidak sanggup. 20:10 Aku telah mendengar bisikan banyak orang: "Kegentaran v  datang dari segala jurusan! Adukanlah w  dia! Kita mau mengadukan dia!" Semua orang sahabat karibku x  mengintai apakah aku tersandung jatuh: y  "Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan z  dia dan dapat melakukan pembalasan a  kita terhadap dia!" 20:11 Tetapi TUHAN b  menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar c  aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat d  apa-apa. Mereka akan menjadi malu e  sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan! 20:12 Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin f  dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu g  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan h  perkaraku. 20:13 Menyanyilah i  untuk TUHAN, pujilah TUHAN! Sebab ia telah melepaskan j  nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. k  20:14 Terkutuklah hari 14  ketika aku dilahirkan! l  Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku! 20:15 Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapaku dengan mengatakan: "Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu!" yang membuat dia bersukacita dengan sangat. 20:16 Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota m  yang ditunggangbalikkan TUHAN tanpa belas kasihan! Didengarnyalah kiranya teriakan n  pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari! 20:17 Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, o  sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya! 20:18 Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, p  melihat kesusahan q  dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? r 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:19]  1 Full Life : MENGADAKAN PERSEPAKATAN JAHAT TERHADAP AKU.

Nas : Yer 11:19-23

Sejumlah penduduk Anatot (kota asal Yeremia) berkomplot terhadap Yeremia; mereka ingin membunuhnya karena ia tetap setia kepada Tuhan yang Mahakuasa dan menyingkapkan dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Allah meyakinkan nabi itu bahwa orang-orang yang berkomplot itu tidak akan berhasil dalam rencananya juga tidak lolos dari hari penghukuman. Yeremia terus memberitakan firman Allah sekalipun mengalami penganiayaan.

[12:1]  2 Full Life : MENGAPAKAH MUJUR HIDUP ORANG-ORANG FASIK?

Nas : Yer 12:1-4

Yeremia membandingkan penderitaannya sendiri dengan kemakmuran orang fasik. Ia bingung oleh penundaan hukuman Allah atas mereka. Berusaha memahami keberhasilan materi orang fasik menjadi persoalan yang muncul berkali-kali dalam diri orang kudus PL, karena mereka pada dasarnya berpikir tentang pahala dan hukuman di dunia (lih. Ayub 21:7-15; Mazm 10:1-18; 37:1-40; 73:1-28; 94:1-23; Hab 1:5-13; Mal 3:15).

[12:5]  3 Full Life : ENGKAU TELAH DILELAHKAN.

Nas : Yer 12:5

Yang diderita Yeremia oleh para imam Anatot tidak ada bandingannya dengan penganiayaan yang akan datang; karena itu, ia harus mempersiapkan diri dengan iman dan keberanian untuk menghadapi pencobaan yang lebih berat di masa depan.

[12:6]  4 Full Life : SAUDARA-SAUDARAMU DAN KAUM KELUARGAMU.

Nas : Yer 12:6

Rupanya beberapa anggota keluarga Yeremia sendiri berbalik menentangnya dan bertindak licik terhadap dia.

[15:10]  5 Full Life : CELAKA AKU, YA IBUKU.

Nas : Yer 15:10

Yeremia mengeluh kepada Tuhan karena dikutuki seluruh penduduk negeri itu; Tuhan menanggapi (ayat Yer 15:11-14) dengan mengatakan kepadanya bahwa ketika hukuman tiba, musuh-musuhnya akan meminta pertolongan kepadanya (bd. Yer 21:1-7; 37:1-10,17-20; 38:14-18).

[15:16]  6 Full Life : FIRMAN-MU ... KEGIRANGAN BAGIKU DAN ... KESUKAAN HATIKU.

Nas : Yer 15:16

Yeremia berbeda dengan bangsanya dalam dua hal mendasar.

  1. 1) Dia mengasihi firman Tuhan; firman itu menjadi sukacita dan kegembiraan baginya. Salah satu tanda yang pasti bahwa kita ini anak-anak Allah ialah kasih yang kuat akan Firman Allah yang dilhamkan

    (lihat cat. --> Mazm 119:1 dst. catatan-catatan s/d 119:176

    lihat cat. --> Mazm 119:176;

    [atau ref. Mazm 119:1-176]

    lihat art. FIRMAN ALLAH).

  2. 2) Ia tetap terpisah dari tindakan berdosa orang fasik (ayat Yer 15:17); pengalaman pengasingan dan kesepian yang terjadi menjadi harga yang harus dibayar untuk kesetiaan kepada Allah dan kebenaran-Nya (bd. Mazm 26:3-5).

[15:19]  7 Full Life : JIKA ENGKAU MAU KEMBALI.

Nas : Yer 15:19-21

Yeremia menuduh Allah tidak setia kepadanya sebagaimana seharusnya (ayat Yer 15:18). Allah menyuruhnya bertobat atas kata-kata semacam itu dan melanjutkannya dengan memberinya suatu janji dan pembaharuan panggilannya.

[17:5]  8 Full Life : TERKUTUKLAH ORANG.

Nas : Yer 17:5-8

Mereka yang kepercayaan berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia pastilah akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Sebaliknya, mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh pahala warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah.

[17:9]  9 Full Life : BETAPA LICIKNYA HATI.

Nas : Yer 17:9

Hati adalah kehidupan batin seseorang dan mencakup keinginan, perasaan, dan pikirannya

(lihat art. HATI).

Terutama sekali, hati adalah sangat jahat dan buruk; sebagai akibatnya orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat dan tidak menurut jalan kebenaran Allah. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki atau diubah dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara ialah mengalami kasih karunia Allah, dilahirkan kembali oleh iman kepada Kristus dan menerima hati yang baru -- hati yang membenci kejahatan dan gemar melaksanakan kehendak Allah (bd. Yer 24:7; Yeh 11:19-20; Mat 5:8).

[17:14]  10 Full Life : SEMBUHKANLAH AKU ... SELAMATKANLAH AKU.

Nas : Yer 17:14-18

Ketika berhadapan dengan penganiayaan dan pertentangan, Yeremia berdoa memohon kasih karunia Allah untuk membantunya melangsungkan pelayanan sebagai nabi. Umat itu dan nabi palsu telah mencela dan mengejek nubuat-nubuatnya karena belum digenapi (ayat Yer 17:15). Kendatipun penderitaan ini, Yeremia menolak untuk meninggalkan pelayanannya, melainkan terus mengharapkan kekuatan dan pertolongan dari Allah.

[20:7]  11 Full Life : YA TUHAN.

Nas : Yer 20:7-18

Yeremia mengungkapkan kepada Allah perasaan yang bertentangan berupa kesedihan yang sangat dan perasaan tertekan yang mendalam di satu pihak, namun iman serta kepercayaan yang gigih kepada Allah di pihak lain.

[20:7]  12 Full Life : ENGKAU TELAH MEMBUJUK AKU.

Nas : Yer 20:7

Yeremia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk menjadi nabi oleh tekanan ilahi sehingga mengakibatkan dirinya dipermalukan dan dicemooh. Beritanya, yang belum tergenapi, terus ditertawai dan diejek, dan ia sendiri dipandang rendah oleh orang-orang senegerinya.

[20:9]  13 Full Life : FIRMAN ... SEPERTI API.

Nas : Yer 20:9

Bagaimanapun Yeremia berusaha, ia tidak bisa menahan berita ilahi di dalam dirinya. Ia sepenuhnya ikut merasakan murka ilahi terhadap dosa-dosa bangsa itu. Sang nabi merasa begitu menyata dengan Allah dan kepentingan-Nya sehingga ia harus memberitakan firman Allah, bahkan sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat atas dirinya.

[20:14]  14 Full Life : TERKUTUKLAH HARI.

Nas : Yer 20:14-18

Penderitaan dan perasaan frustasi dan kegagalan Yeremia membuatnya ingin tidak pernah dilahirkan (bd. pasal Ayub 3:1-26); namun ia terus memberitakan firman Allah, karena ditopang oleh kasih karunia Allah pada saat-saat yang tersuram (ayat Yer 20:11-13).TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA