TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Matius 28:8-10

Konteks
28:8 Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 28:9 Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka 1  z  dan berkata: "Salam bagimu." Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya. 28:10 Maka kata Yesus kepada mereka: "Jangan takut 2 . Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, a  supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:9]  1 Full Life : YESUS BERJUMPA DENGAN MEREKA.

Nas : Mat 28:9

Kebangkitan merupakan suatu peristiwa yang cukup terbukti secara historis. Setelah Ia bangkit, Kristus tetap tinggal di bumi selama 40 hari, menampakkan Diri dan berbicara kepada murid-Nya dan banyak dari pengikut-Nya. Penampakan setelah kebangkitan adalah sebagai berikut:

 1. (1) Maria Magdalena (Yoh 20:11-18);
 2. (2) para wanita yang kembali dari kuburan (ayat Mat 28:9-10);
 3. (3) Petrus (Luk 24:34);
 4. (4) dua orang murid yang menuju ke Emaus (Luk 24:13-32);
 5. (5) semua murid bersama dengan teman-teman mereka, kecuali Tomas (Luk 24:36-43);
 6. (6) semua murid pada Minggu malam, satu minggu kemudian (Yoh 20:26-31);
 7. (7) tujuh murid di Danau Galilea (Yoh 21:1-25);
 8. (8) 500 orang di Galilea (bd. ayat Mat 28:16-20 dengan 1Kor 15:6);
 9. (9) Yakobus (1Kor 15:7);
 10. (10) murid-murid yang menerima Amanat Agung (ayat Mat 28:16-20);
 11. (11) para rasul ketika Ia naik ke sorga (Kis 1:3-11); dan
 12. (12) kepada rasul Paulus (1Kor 15:8).

[28:10]  2 Full Life : JANGAN TAKUT.

Nas : Mat 28:10

Mengapa wanita ini dianjurkan untuk jangan takut? Tanggapan malaikat dalam ayat Mat 28:5 memberikan jawabannya, "... aku tahu kamu mencari Yesus." Wanita itu tetap setia sebagai sahabat Yesus ketika dunia menyalibkan dan menghina Dia. Bila Kristus kembali, umat-Nya yang setia tidak perlu takut apabila mereka tetap setia kepada-Nya ditengah-tengah dunia yang menolak kasih, keselamatan dan Firman-Nya yang kudus. Rasul Yohanes menyatakan kebenaran ini dalam 1Yoh 2:28, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya."TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA