TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 17:25-27

TSK Full Life Study Bible

17:25

Memang membayar(TB)/Bayar(TL) <3483> [Yes.]

mendahuluinya ...... dia Dari .......... Dari rakyatnya ... dari(TB)/dari ... Daripada ..... daripada(TL) <575 846> [of their.]

17:25

dan pajak?

Mat 22:17-21; Rom 13:7 [Semua]17:27

<3363> [lest.]

Dan ambillah ..... tangkaplah dan .............. Ambillah ........ dan(TB)/dan ....... dan ............. ambillah .... lalu ........ dan(TL) <2532 2983 142> [and take.]

mata uang empat dirham(TB)/sekeping(TL) <4715> [a piece of money.]

"Or, a stater, half an ounce of silver, value 2s. 6d., after 5s. the ounce."

ambillah Ambillah itu lalu(TB)/dirham ambillah .... lalu(TL) <1565 2983> [that take.]

17:27

batu sandungan

Yoh 6:61
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA