: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Yadua | Yael | Yaelam | Yaenai | Yaezer | Yafet | Yafia | Yaflet | Yagur | Yahadiel | Yahat
Daftar Isi
HEBREW: 3315 tpy Yepheth
HAAG: Yafet
TOKOH: Yafet
BIOTOKOH PL: YAFET
ENSIKLOPEDIA: YAFET

Yafet

luasnya. Kej 5:32.

Ibrani

Strongs #03315: tpy Yepheth

Japheth = "opened"

1) the 3rd son of Noah whose descendants after the flood settled on
the coastal lands of the Mediterranean spreading north into Europe
and parts of Asia

3315 Yepheth yeh'-feth

from 6601; expansion; Jepheth, a son of Noah; also his posterity: KJV -- Japheth.
see HEBREW for 06601

Yafet [haag]

YAFET --> NUH; Lih. Kata/Topik 20486 --> DAFTAR PARA BANGSA. Lih. Kata/Topik 19888

Yafet [tokoh]

Yafet

Anak Nuh (Kej 5:32; 1Taw 1:4-5).

Diberkati (Kej 9:18-28).

Anak-anaknya (Kej 10:2-5).

YAFET [biotokoh pl]

Arti nama:PEMBERI
AyahNuh - Kejadian 5:32, 1 Tawarikh 1 ; 4
Saudara laki-lakiSem dan Ham - Kejadian 5:32, 1 Tawarikh 1:4
Disebut pertamaKejadian 5:32
Namanya disebut11 kali
Kitab yang menyebut2 buku : Kejadian dan 1 Tawarikh
Terakhir disebut1 Tawarikh 1:5
Fakta pentingIA ANAK BUNGSU NUH (KEJADIAN 5:32, 1 Tawarikh 1:4).

YAFET [ensiklopedia]

(Ibrani yefet). Salah seorang putra Nuh, biasanya yg disebut terakhir dari ketiga putra Nuh (Kej 5:32; 6:10; 7:13; 9:18, 23, 27; 1 Taw 1:4), tapi keturunannya pertama sekali disebut dalam Kej 10 dan 1 Taw 1:5-7. Dialah leluhur dari beberapa suku dan bangsa, yg kebanyakan dari mereka mempunyai nama yg di dalam sejarah dihubungkan dengan daerah-daerah sebelah utara dan barat Asia Barat, terutama daerah Anatolia dan daerah Egea (*BANGSA-BANGSA, DAFTAR).

Yafet dan istrinya terdapat di antara 8 orang yg diselamatkan waktu Air Bah. Selesai bencana itu ia dan Sem menutupi aurat Nuh, bapak mereka, karena telanjang. Dalam nubuat doa Nuh sesudah peristiwa itu ia memohon kiranya Allah meluaskan tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan kiranya Kanaan menjadi hambanya (Kej 9:27). Banyak ahli tafsir menalar 'ia' di sini lebih mengacu kepada Allah ketimbang kepada Yafet, walaupun kedua tafsiran itu sama-sama mungkin. Jika pilihan yg terakhir, maknanya mungkin menunjuk kepada berkat Injil, yg mula-mula datang kepada keturunan Sem, dan kemudian meluas ke bangsa-bangsa di sebelah utara. Dalam ay di atas kata yg dipakai untuk 'meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet' ialah yaft, tapi barangkali ini hanya permainan kata dan sama sekali tak ada kaitannya dengan nama Yafet (yefet), yg tak terdapat lagi di mana-mana pun dalam Alkitab atau dalam tulisan-tulisan kuno. Tapi ada yg menghubungkan Yafet dengan tokoh dongeng Yunani, yaitu lapetos, anak dari bumi dan langit, yg mempunyai banyak keturunan. Nama itu bukan berasal dari Yunani, jadi mungkin suatu bentuk dari nama Alkitab.

KEPUSTAKAAN. P Dhorme, 'Les Peoples issus de Japhet, d'apres le Chapitre X de la Genese', Syria 13, 1932, hlm 28-49; DJ Wiseman, 'Genesis 10: Some Archaeological Considerations', JTVI 87, 1955, hlm 14 dab: D Neisman, 'The Two Genealogies of Japheth', dalam H. A Hoffner (red.), Orient Occident, 1973, hlm 119 dst. TCM/MHS/HAO
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA