: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Esther | Eston | Esybaal | Esyban | Esykol | Esytaol | Esytemoa | Et-Baal | Et-Kazin | Etai | Etam

Esytaol

Yos 15:33.
NETBible Maps:
Map10 B5
Map7 D2

Peta Google: Esytaol (31° 46´, 35° 0´);
OpenBible: (Flickr/Panoramio) Esytaol

Ibrani

Strongs #0847: latva 'Eshta'ol or lwatva 'Eshta'owl

Eshtaol = "entreaty"

1) a Danite city located within Judah

847 'Eshta'ol esh-taw-ole'

or mEshtafowl {esh-taw-ole'}; probably from 7592; intreaty; Eshtaol, a place in Palestine: KJV -- Eshtaol.
see HEBREW for 07592

Strongs #0848: ylwatva 'Eshta'uliy

Eshtaulites = "I will be entreated"

1) the inhabitants of Eshtaol

848 'Eshta'uliy esh-taw-oo-lee'

patrial from 847; an Eshtaolite (collectively) or inhabitant of Eshtaol: KJV -- Eshtaulites.
see HEBREW for 0847

ESYTAOL [ensiklopedia]

Suatu kampung di perbatasan Dan di tanah rendah sebelah barat Yerusalem. Sering dihubungkan dengan Zora (Yos 15:33; 19:41). Di sinilah Simson pada usia mudanya pertama kali digerakkan oleh Roh Yahweh (Hak 13:24-25), dan akhirnya di sini pula dia dikuburkan (16:31). Dari Esytaol dan Zora berangkat 600 orang suku Dan untuk mengembara, seperti dicatat dalam Hak 18, yg berakhir dengan permukiman mereka di Lais. Orang-orang Esytaol dicatat pada daftar keturunan Kaleb dalam 1 Taw 2:53. Nama Esytaol (akar kata sya' al, artinya 'tanya') mungkin menandai tempat wahyu yg lama. GTM/MHS
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA