TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mikha 4

  Boks Temuan
Sion sebagai pusat kerajaan damai
4:1 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir 1 : gunung y  rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; z  bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, a  4:2 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, b  ke rumah Allah Yakub, c  supaya Ia mengajar kita d  tentang jalan-jalan-Nya e  dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, f  dan firman TUHAN dari Yerusalem." 4:3 Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; g  mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; h  bangsa tidak akan lagi i  mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. j  4:4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya k  dengan tidak ada yang mengejutkan, l  sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengatakannya. m  4:5 Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, n  tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita 2  untuk selamanya dan seterusnya. o 
Penyelamatan puteri Sion
4:6 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, p  dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar q  dan mereka yang telah Kucelakakan. r  4:7 Mereka yang pincang akan Kujadikan pangkal s  suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa t  yang kuat, dan TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, u  dari sekarang sampai selama-lamanya. v  4:8 Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali w  pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. x  4:9 Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras 3 ? Tiadakah raja y  di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan z  seperti perempuan yang melahirkan? 4:10 Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melahirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel; a  di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus b  oleh TUHAN dari tangan musuhmu. 4:11 Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata: "Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas c  memandangi Sion!" 4:12 Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan d  TUHAN; mereka tidak mengerti keputusan-Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. 4:13 Bangkitlah dan iriklah, e  hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat seperti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; f  engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN g  dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:1]  1  Full Life : PADA HARI-HARI YANG TERAKHIR.

Nas : Mi 4:1

Mikha bernubuat tentang waktu itu ketika Allah akan memerintah seluruh dunia.

  1. 1) Waktu itu akan menjadi masa damai sejahtera, kebahagiaan dan kesalehan. Allah akan dihormati dan disembah bukan oleh Israel saja, tetapi oleh semua bangsa di dunia.
  2. 2) "Gunung rumah Tuhan" (yaitu, Yerusalem) akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Kerajaan Allah yang akan datang ini akan dimulai ketika Kristus kembali untuk membinasakan semua kejahatan dan mendirikan pemerintahan-Nya yang adil di bumi

    (lihat cat. --> Wahy 20:4).

    [atau ref. Wahy 20:4]

[4:5]  2  Full Life : BERJALAN DEMI NAMA TUHAN ALLAH KITA.

Nas : Mi 4:5

Bagaimana kita harus hidup selama menantikan kerajaan Allah tiba di bumi dalam segala kepenuhannya? Kita harus hidup bagi Allah, berjalan di jalan-jalan-Nya yang benar dan bersaksi kepada semua bangsa (bd. 2Pet 3:11-12).

[4:9]  3  Full Life : MENGAPA ENGKAU BERTERIAK DENGAN KERAS.

Nas : Mi 4:9-14

Nabi Mikha kembali membahas malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dengan menyatakan bahwa penduduknya akan diangkut ke Babel. Ia mengucapkan nubuat ini 100 tahun sebelum kerajaan Babel menjadi kekuatan dunia yang terkemuka (pasukan Babel membinasakan Yerusalem pada tahun 586 SM). Mikha juga melihat kembalinya Yehuda dari Babel (ayat Mi 4:10).TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA