Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 22 Agustus

<<
>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Yeremia 13:1--16:21

Konteks
Ikat pinggang yang menjadi lapuk
13:1 Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Pergilah membeli ikat pinggang lenan 1 , ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air!" 13:2 Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan TUHAN, lalu mengikatkannya pada pinggangku. 13:3 Sesudah itu datanglah firman TUHAN kepadaku untuk kedua kalinya, z  bunyinya: 13:4 "Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat a  untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!" 13:5 Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan TUHAN kepadaku. b  13:6 Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!" 13:7 Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. 13:8 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 13:9 "Beginilah firman TUHAN: Demikianlah Aku akan menghapuskan kecongkakbongakan c  Yehuda dan Yerusalem. 13:10 Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan d  perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya e  dan mengikuti allah f  lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, g  akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna h  untuk apapun. 13:11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, i  terpuji dan terhormat j  bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. k "
Buyung anggur yang dipecahkan
13:12 "Katakanlah kepada mereka firman ini: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur 2 ! Dan jika mereka berkata kepadamu: Masakan kami tidak tahu betul, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?, 13:13 maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: l  para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. 13:14 Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman TUHAN. Aku akan membinasakan m  mereka tanpa belas kasihan, n  tanpa merasa sayang o  dan tanpa ampun."
Peringatan dan ancaman
13:15 Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab TUHAN telah berfirman. p  13:16 Permuliakanlah q  TUHAN, Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung r  di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. s  13:17 Jika kamu tidak mau mendengarkannya, t  aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, u  oleh sebab kawanan domba v  TUHAN diangkut tertawan. w  13:18 Katakanlah kepada raja x  dan kepada ibu suri: y  "Duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota z  kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu!" 13:19 Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorangpun yang membukanya. Segenap Yehuda a  sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. 13:20 Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! b  Di manakah kawanan ternak c  yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? 13:21 Apakah yang kaukatakan, apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kauperlakukan sebagai pacar? d  Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? e  13:22 Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu: "Mengapakah semuanya ini menimpa aku? f " Karena banyaknya kesalahanmulah 3  g  maka disingkapkan h  ujung kainmu dan engkau diperkosa! i  13:23 Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? j  13:24 Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam k  yang diterbangkan angin l  padang gurun. 13:25 Itulah nasibmu, bagianmu m  yang telah Kuukur untukmu, demikianlah firman TUHAN, karena engkau melupakan n  Aku, dan mempercayai dusta. o  13:26 Akupun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. p  13:27 Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu q  yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, r  Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? s 
Mengenai musim kering
14:1 Firman TUHAN yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering 4 . t  14:2 Yehuda berkabung, u  pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah; jeritan Yerusalem naik ke atas. 14:3 Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air; mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, v  sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala w  mereka. 14:4 Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri, x  maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. 14:5 Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput y  muda. 14:6 Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit z  gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. a  14:7 "Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi b  melawan kami 5 , bertindaklah membela kami, ya TUHAN, oleh karena nama-Mu! c  Sebab banyak kemurtadan d  kami, kami telah berdosa e  kepada-Mu. 14:8 Ya Pengharapan f  Israel, Penolongnya g  di waktu kesusahan! h  Mengapakah Engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? 14:9 Mengapakah Engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? i  Tetapi Engkau ada di antara j  kami, ya TUHAN, dan nama-Mu k  diserukan di atas kami; janganlah tinggalkan l  kami!" 14:10 Beginilah firman TUHAN tentang bangsa ini: "Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. m  Sebab itu TUHAN tidak berkenan n  kepada mereka; tetapi sekarang Ia mau mengingat o  kesalahan mereka dan mau menghukum dosa p  mereka." 14:11 TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah engkau berdoa q  untuk kebaikan bangsa ini! 14:12 Sekalipun mereka berpuasa, Aku tidak akan mendengarkan seruan r  mereka; sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran s  dan korban sajian, t  Aku tidak akan berkenan u  kepada mereka, melainkan Aku akan menghabiskan mereka dengan perang, v  dengan kelaparan w  dan dengan penyakit sampar. x " 14:13 Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan ALLAH! Bukankah para nabi y  telah berkata kepada mereka: Kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan z  tidak akan menimpa kamu, tetapi Aku akan memberikan kepada kamu damai a  sejahtera yang mantap di tempat ini!" 14:14 Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu bernubuat palsu 6  b  demi nama-Ku! Aku tidak mengutus c  mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, d  ramalan kosong e  dan tipu rekaan hatinya sendiri. 14:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai para nabi yang bernubuat demi nama-Ku, padahal Aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata: Perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini--:Para nabi itu sendiri akan habis mati f  oleh perang dan kelaparan! g  14:16 Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan h  mereka: mereka sendiri, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. i  Demikianlah akan Kutumpahkan kejahatan j  mereka ke atas mereka." 14:17 Katakanlah perkataan ini kepada mereka: "Air mataku k  bercucuran 7  siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, l  puteri bangsaku, dilukai dengan luka parah, m  luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. 14:18 Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang! Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan! n  Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak o  dikenalnya." 14:19 Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? p  Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan q  lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian! r  14:20 Ya TUHAN, kami mengetahui s  kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang t  kami; sungguh, kami telah berdosa u  kepada-Mu. 14:21 Janganlah Engkau menampik kami, oleh karena nama-Mu, v  dan janganlah Engkau menghinakan takhta w  kemuliaan-Mu! Ingatlah perjanjian-Mu x  dengan kami, janganlah membatalkannya! 14:22 Adakah yang dapat menurunkan hujan y  di antara dewa z  kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya TUHAN Allah kami, Pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? a  15:1 TUHAN berfirman kepadaku 8 : "Sekalipun Musa b  dan Samuel 9  c  berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. d  Usirlah mereka dari hadapan-Ku, e  biarlah mereka pergi! 15:2 Dan apabila mereka bertanya kepadamu: Ke manakah kami harus pergi?, maka jawablah mereka: Beginilah firman TUHAN: Yang ke maut, ke mautlah! Yang ke pedang, ke pedanglah! f  Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah! g  dan yang ke tawanan, ke tawananlah! h  15:3 Aku akan mendatangkan atas mereka empat hukuman, i  demikianlah firman TUHAN: pedang j  untuk membunuh, anjing-anjing k  untuk menyeret-nyeret, burung-burung l  di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. m  15:4 Dengan demikian Aku akan membuat mereka menjadi kengerian n  bagi segala kerajaan di bumi, o  oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye 10  p  bin Hizkia, raja Yehuda, di Yerusalem."
Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang
15:5 "Siapakah yang akan merasa kasihan q  terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? 15:6 Engkau sendiri telah menolak r  Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku s  dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal. t  15:7 Aku menampi u  mereka dengan tampi di kota-kota negeri; Aku membuat umat-Ku kehilangan anak v  dan membinasakan mereka, w  karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah x  mereka. 15:8 Janda-janda y  di antara mereka Kubuat lebih besar jumlahnya dari pada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa z  pada tengah hari. Dengan tiba-tiba Aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. a  15:9 Maka meranalah b  perempuan yang sudah tujuh kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, c  baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. d  Sisa mereka akan Kuserahkan kepada pedang e  di depan musuh-musuh f  mereka, demikianlah firman TUHAN."
Pergumulan nabi Yeremia
15:10 Celaka aku, ya ibuku 11 , bahwa engkau melahirkan g  aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan h  bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan i  ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki j  aku. 15:11 Sungguh, ya TUHAN, aku telah melayani Engkau k  dengan sebaik-baiknya, dan telah membela l  musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya! 15:12 Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara m  dan tembaga? 15:13 "Harta kekayaanmu n  dan barang-barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas o  sebagai ganjaran p  atas segala dosamu di segenap daerahmu. q  15:14 Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, r  sebab dalam murka-Ku telah mencetus api s  yang akan menyala atasmu." 15:15 Engkau mengetahuinya; ya TUHAN, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar t  aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, u  ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena v  Engkau! 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; w  firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan x  hatiku 12 , sebab nama-Mu y  telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. 15:17 Tidak pernah aku duduk z  beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau; karena tekanan tangan-Mu a  aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. 15:18 Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? b  Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. c  15:19 Karena itu beginilah jawab TUHAN: "Jika engkau mau kembali 13 , Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan d  di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah e  bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. 15:20 Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok f  berkubu dari tembaga; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan g  engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, h  demikianlah firman TUHAN. 15:21 Aku akan melepaskan i  engkau dari tangan orang-orang jahat j  dan membebaskan k  engkau dari genggaman orang-orang lalim. l "
Hukuman Allah atas bangsa itu
16:1 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 16:2 "Janganlah mengambil isteri 14  m  dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. 16:3 Sebab beginilah firman TUHAN tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan n  mereka di negeri ini: 16:4 Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan; o  mereka akan menjadi pupuk di ladang; p  mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan; q  mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. r  16:5 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacita dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai sejahtera pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku. s  16:6 Besar kecil akan mati di negeri ini; t  mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi u  mereka; tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri v  dan yang akan menggundul w  kepala karena mereka. 16:7 Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti x  bagi orang yang berkabung y  untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan z  oleh karena kematian ayah atau ibunya. 16:8 Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum a  dengan mereka. 16:9 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, di tempat b  ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan Kuhentikan suara c  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. d  16:10 Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu: Mengapakah TUHAN mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap TUHAN, Allah e  kami?, 16:11 maka engkau akan berkata kepada mereka: Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena mereka telah mengikuti allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah f  kepadanya, tetapi mereka meninggalkan Aku dan tidak berpegang pada Taurat-Ku. g  16:12 Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! h  Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya i  yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku. 16:13 Maka Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini j  ke negeri yang tidak dikenal k  oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada allah lain l  siang malam, sebab Aku tidak akan menaruh kasihan m  lagi kepadamu. 16:14 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, n  bahwa tidak dikatakan orang lagi: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!, o  16:15 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara p  dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka! q  Sebab Aku akan membawa mereka pulang r  ke tanah 15  yang telah Kuberikan kepada nenek moyang s  mereka. 16:16 Sesungguhnya, Aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman TUHAN, yang akan menangkap mereka, t  sesudah itu Aku mau menyuruh banyak pemburu u  yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. v  16:17 Sebab Aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi w  dari pandangan-Ku, dan kesalahan merekapun tidak terlindung di depan mata-Ku. x  16:18 Aku akan mengganjar y  dua kali lipat 16  z  kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeri-Ku a  dengan bangkai dewa-dewa b  mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milik-Ku dengan perbuatan c  d  mereka yang keji." 16:19 Ya TUHAN, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku e  pada hari kesesakan! Kepada-Mu akan datang f  bangsa-bangsa 17  dari ujung bumi serta berkata: "Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, g  dewa kesia-siaan h  yang satupun tiada berguna. i  16:20 Dapatkah manusia membuat allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan allah! j " 16:21 "Sebab itu, ketahuilah, Aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaan-Ku dan keperkasaan-Ku, supaya mereka tahu, bahwa nama-Ku k  TUHAN."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[13:1]  1 Full Life : IKAT PINGGANG LENAN.

Nas : Yer 13:1-11

Tindakan simbolis Yeremia dengan ikat pinggang lenan memberi umat itu suatu pelajaran bersifat perumpamaan. Israel dan Yehuda adalah ikat pinggang lenan yang dipakai Tuhan, yang melambangkan ikatan erat yang pernah ada di antara mereka ketika mereka setia kepada-Nya. Kini umat itu menjadi tidak berguna dan harus dibuang, sebagaimana dilakukan Yeremia dengan ikat pinggang itu. Sepanjang masa pembuangan mereka di daerah Efrat, mereka tidak akan berguna karena dosa-dosa mereka; seluruh keangkuhan dan kemuliaan mereka akan sirna.

[13:12]  2 Full Life : SETIAP BUYUNG HARUS DIPENUHI DENGAN ANGGUR.

Nas : Yer 13:12-14

Buyung yang kosong adalah bangsa Yehuda; mereka akan dipenuhi dengan "kemabukan"; yaitu hukuman dan kekacauan (bd. Yer 25:15-16; Yes 49:26; Yes 63:6), dan kemudian mereka akan dihancurkan dan dibinasakan.

[13:22]  3 Full Life : BANYAKNYA KESALAHANMULAH.

Nas : Yer 13:22

Ketika hukuman tiba, bangsa itu harus mengetahui bahwa itu menimpa mereka karena banyaknya dosa mereka; mereka demikian terbiasa melakukan kejahatan sehingga tidak dapat berubah lagi (ayat Yer 13:23).

[14:1]  4 Full Life : MENGENAI MUSIM KERING.

Nas : Yer 14:1

Pasal ini membicarakan dampak-dampak merusak dari musim kering atas bangsa dan negeri itu. Allah mengirim bencana alam ini atas Yehuda pada tahun-tahun terakhir mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada diri-Nya dan perjanjian-Nya (bd. Im 26:18-19; Ul 28:22-24). Bangsa itu telah menolak Allah -- sumber air hidup (Yer 2:13) -- dan kini mereka akan kehilangan persediaan air alami mereka juga.

[14:7]  5 Full Life : KESALAHAN-KESALAHAN KAMI BERSAKSI MELAWAN KAMI.

Nas : Yer 14:7-12

Bangsa itu berseru kepada Allah mohon hujan, tetapi Allah menolak untuk menjawab doa-doa ini selaku suatu kesaksian tentang hukuman yang tak terelakkan yang harus mereka tanggung karena dosa mereka. Semua orang yang terus berdosa harus sadar bahwa akan tiba saatnya ketika Allah menolak untuk menjawab doa mereka dan mengirimkan hukuman yang patut mereka terima.

[14:14]  6 Full Life : PARA NABI ITU BERNUBUAT PALSU.

Nas : Yer 14:14

Umat Allah harus menyadari bahwa ada nabi yang mungkin bernubuat palsu dan secara tidak benar mengatakan telah menerima penglihatan dari Tuhan; karena itu semua nabi harus diuji sesuai dengan standar-standar Alkitab

(lihat cat. --> 1Kor 14:29;

[atau ref. 1Kor 14:29]

lihat art. GURU-GURU PALSU).

[14:17]  7 Full Life : AIR MATAKU BERCUCURAN.

Nas : Yer 14:17

Sekali lagi, Yeremia mengungkapkan kesedihan mendalam atas hukuman yang akan datang atas umat Allah dan tanah perjanjian (bd. Yer 9:18; Yer 13:17;

lihat cat. --> Yer 9:1-26).

[atau ref. Yer 9:1-26]

[15:1]  8 Full Life : TUHAN BERFIRMAN KEPADAKU.

Nas : Yer 15:1-9

Allah menjawab syafaat Yeremia dalam Yer 14:19-22. Karena umat itu telah menolak Allah dan terus mundur dari-Nya, maka kebinasaan Yerusalem dan pembuangan ke Babel tidak terelakkan lagi. Allah mengatakan bahwa Dia bahkan akan mengabaikan syafaat Musa dan Samuel jikalau mereka menghampiri-Nya atas nama bangsa itu (lih. catatan berikutnya).

[15:1]  9 Full Life : MUSA DAN SAMUEL.

Nas : Yer 15:1

Musa dan Samuel menjadi dua juru syafaat besar yang di masa lalu telah memohon kepada Allah demi bani Israel (bd. Kel 32:11-14,30-32; Bil 14:13-20; Ul 9:13-29; 1Sam 7:8-9; 12:19-25).

[15:4]  10 Full Life : KARENA ... MANASYE.

Nas : Yer 15:4

Manasye adalah raja Yehuda yang paling jahat, yang membawa bangsa itu ke dalam kemurtadan yang parah (2Raj 21:10-15; 23:26; 24:3). Kini dia sudah wafat, tetapi dampak dosa-dosanya masih ada; hukuman akan datang karena kesediaan bangsa itu untuk bersikeras dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan yang diawali Manasye.

[15:10]  11 Full Life : CELAKA AKU, YA IBUKU.

Nas : Yer 15:10

Yeremia mengeluh kepada Tuhan karena dikutuki seluruh penduduk negeri itu; Tuhan menanggapi (ayat Yer 15:11-14) dengan mengatakan kepadanya bahwa ketika hukuman tiba, musuh-musuhnya akan meminta pertolongan kepadanya (bd. Yer 21:1-7; 37:1-10,17-20; 38:14-18).

[15:16]  12 Full Life : FIRMAN-MU ... KEGIRANGAN BAGIKU DAN ... KESUKAAN HATIKU.

Nas : Yer 15:16

Yeremia berbeda dengan bangsanya dalam dua hal mendasar.

 1. 1) Dia mengasihi firman Tuhan; firman itu menjadi sukacita dan kegembiraan baginya. Salah satu tanda yang pasti bahwa kita ini anak-anak Allah ialah kasih yang kuat akan Firman Allah yang dilhamkan

  (lihat cat. --> Mazm 119:1 dst. catatan-catatan s/d 119:176

  lihat cat. --> Mazm 119:176;

  [atau ref. Mazm 119:1-176]

  lihat art. FIRMAN ALLAH).

 2. 2) Ia tetap terpisah dari tindakan berdosa orang fasik (ayat Yer 15:17); pengalaman pengasingan dan kesepian yang terjadi menjadi harga yang harus dibayar untuk kesetiaan kepada Allah dan kebenaran-Nya (bd. Mazm 26:3-5).

[15:19]  13 Full Life : JIKA ENGKAU MAU KEMBALI.

Nas : Yer 15:19-21

Yeremia menuduh Allah tidak setia kepadanya sebagaimana seharusnya (ayat Yer 15:18). Allah menyuruhnya bertobat atas kata-kata semacam itu dan melanjutkannya dengan memberinya suatu janji dan pembaharuan panggilannya.

[16:2]  14 Full Life : JANGANLAH MENGAMBIL ISTERI.

Nas : Yer 16:2-10

Kehidupan dan pelayanan Yeremia agak dibatasi sebagai pelajaran peraga bagi umat itu ketika saat hukuman telah tiba.

 1. 1) Pembatasan pertama ialah larangan untuk menikah dan mempunyai anak, melukiskan bahwa dalam penderitaan yang akan datang banyak keluarga akan mati (ayat Yer 16:1-4).
 2. 2) Pembatasan kedua ialah larangan untuk meratap atau menunjukkan bela sungkawa pada suatu jamuan penguburan, yang menunjukkan bahwa Allah telah menarik berkat, kasih, dan belas kasihan-Nya dari bangsa itu (ayat Yer 16:5-7).
 3. 3) Pembatasan ketiga ialah larangan untuk ikut berpesta, yang menunjukkan bahwa Allah akan mengakhiri semua sukacita dan kegembiraan di Yehuda (ayat Yer 16:8-9).

[16:15]  15 Full Life : MEMBAWA MEREKA PULANG KE TANAH.

Nas : Yer 16:15

Sekalipun bangsa itu akan dibawa ke dalam pembuangan, hukuman mereka tidak akan kekal. Kaum sisa akan dikembalikan ke tanah air mereka untuk melaksanakan rencana penebusan Allah yang berpusat pada Mesias yang akan datang.

[16:18]  16 Full Life : MENGGANJAR DUA KALI LIPAT.

Nas : Yer 16:18

Istilah Ibrani yang diterjemahkan "dua kali lipat" juga dapat berarti "yang sepadan dengan". Allah akan membalas bangsa itu sepadan dengan dosa dan kefasikan mereka.

[16:19]  17 Full Life : KEPADA-MU AKAN DATANG BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 16:19

Yeremia melihat suatu hari ketika bangsa-bangsa di bumi akan datang dan menyembah Tuhan serta meninggalkan dewa-dewa palsu mereka selaku berhala yang tidak berguna (bd. Yes 2:1-4; 45:14; Za 8:20-23).TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA