Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Pengkhotbah 12:10

Konteks
TL (1954) ©

SABDAweb Pkh 12:10

Maka dicoba al-Khatib itu mendapat perkataan yang sedap manis, dan menyuratkan barang yang betul dan perkataan yang benar.

TB (1974) ©

SABDAweb Pkh 12:10

Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur.

AYT (2018)

Pengkhotbah berusaha menemukan kata-kata yang menyenangkan, dan dia menuliskan perkataan kebenaran secara jujur.

BIS (1985) ©

SABDAweb Pkh 12:10

Ia berusaha menemukan kata-kata penghibur, dan kata-kata yang ditulisnya adalah jujur.

TSI (2014)

(12:9)

TSI3 (2014)

(12:9)

MILT (2008)

Pengkhotbah mencari untuk menemukan kata-kata kesenangan, namun kata-kata kebenaran itulah kejujuran yang tertulis.

Shellabear 2011 (2011)

Pengajar berusaha mendapat perkataan yang menyenangkan dan menulis dengan jujur perkataan kebenaran.

AVB (2015)

Pengkhutbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan secara jujur dia menulis kata-kata kebenaran.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Pkh 12:10

Pengkhotbah
<06953>
berusaha
<01245>
mendapat
<04672>
kata-kata
<01697>
yang menyenangkan
<02656>
dan menulis
<03789>
kata-kata
<01697>
kebenaran
<0571>
secara jujur
<03476>
.
TL ITL ©

SABDAweb Pkh 12:10

Maka dicoba
<01245>
al-Khatib
<06953>
itu mendapat
<04672>
perkataan
<01697>
yang sedap manis
<02656>
, dan menyuratkan barang
<03789>
yang betul
<03476>
dan perkataan
<01697>
yang benar
<0571>
.
AYT ITL
Pengkhotbah
<06953>
berusaha
<01245>
menemukan
<04672>
kata-kata
<01697>
yang menyenangkan
<02656>
, dan dia menuliskan
<03789>
perkataan
<01697>
kebenaran
<0571>
secara jujur
<03476>
.
AVB ITL
Pengkhutbah
<06953>
berusaha
<01245>
mendapat
<04672>
kata-kata
<01697>
yang menyenangkan
<02656>
dan secara jujur
<03476>
dia menulis
<03789>
kata-kata
<01697>
kebenaran
<0571>
.
HEBREW
tma
<0571>
yrbd
<01697>
rsy
<03476>
bwtkw
<03789>
Upx
<02656>
yrbd
<01697>
auml
<04672>
tlhq
<06953>
sqb (12:10)
<01245>
[+] Bhs. Inggris

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA