Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 8:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 8:15

Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi dari pada ini."

AYT (2018)

Dia berfirman kepadaku, “Apakah kamu melihat ini, anak manusia? Kamu akan tetap melihat kekejian-kekejian yang lebih besar daripada semua ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 8:15

Maka firman-Nya kepadaku: Sudahkah engkau melihat ini, hai anak Adam! Engkau akan melihat beberapa perbuatan keji yang lebih besar lagi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 8:15

TUHAN bertanya kepadaku, "Hai manusia fana, kaulihat hal itu? Masih banyak lagi yang lebih menjijikkan."

MILT (2008)

Dia berfirman kepadaku, "Sudahkah engkau melihat, hai anak manusia? Engkau akan berbalik kembali; engkau akan melihat kekejian yang lebih besar lagi daripada ini."

Shellabear 2011 (2011)

Firman-Nya kepadaku, "Kaulihatkah, hai anak Adam? Engkau masih akan melihat kekejian-kekejian yang lebih besar lagi daripada ini."

AVB (2015)

Firman-Nya kepadaku, ‘Kaulihatkah, wahai anak manusia? Engkau masih akan melihat kekejian-kekejian yang lebih besar lagi daripada ini.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 8:15

Firman-Nya
<0559>
kepadaku
<0413>
: "Hai anak
<01121>
manusia
<0120>
, kaulihatkah
<07200>
apa yang mereka perbuat? Engkau masih
<07725>
akan melihat
<07200>
perbuatan-perbuatan kekejian
<08441>
yang lebih besar
<01419>
lagi dari pada ini
<0428>
."

[<05750>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 8:15

Maka firman-Nya
<0559>
kepadaku
<0413>
: Sudahkah engkau melihat
<07200>
ini
<0428>
, hai anak
<01121>
Adam
<0120>
! Engkau akan melihat
<07200>
beberapa perbuatan keji
<08441>
yang lebih besar
<01419>
lagi
<05750>
.
AYT ITL
Dia berfirman
<0559>
kepadaku
<0413>
, “Apakah kamu melihat
<07200>
ini, anak
<01121>
manusia
<0120>
? Kamu akan
<05750>
tetap melihat
<07200>
kekejian-kekejian
<08441>
yang lebih besar
<01419>
daripada semua ini
<0428>
.”

[<07725>]
HEBREW
hlam
<0428>
twldg
<01419>
twbewt
<08441>
hart
<07200>
bwst
<07725>
dwe
<05750>
Mda
<0120>
Nb
<01121>
tyarh
<07200>
yla
<0413>
rmayw (8:15)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 8:15

Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah 1  apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat 1  perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar 2  lagi dari pada ini."

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA