Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 7:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 7:14

Tiuplah sangkakala p  dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorangpun tidak maju berperang, sebab kehangatan murka-Ku q  tertimpa atas segala kegemparan mereka.

AYT (2018)

“Mereka telah meniup trompet dan membuat semuanya siap, tetapi tidak seorang pun pergi ke pertempuran karena murka-Ku ada atas seluruh kegemparan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 7:14

Mereka itu meniup nafiri, tetapi tiadalah beraninya; sekaliannya itu disiapkan, tetapi seorangpun tiada yang pergi perang; karena kehangatan murka-Ku adalah atas milik orang sekalian!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 7:14

Trompet berbunyi dan semua orang bersiap-siap. Tetapi tak seorang pun berangkat ke medan perang, sebab murka Allah menimpa semua orang.

MILT (2008)

"Mereka meniup sangkakala agar menjadikan semuanya siap, tetapi tidak seorang pun yang pergi ke pertempuran, karena murka-Ku ada di atas semua kelompoknya.

Shellabear 2011 (2011)

Tiuplah sangkakala dan siapkanlah segala sesuatu! Namun, tidak ada yang pergi berperang karena nyala murka-Ku melanda seluruh khalayak itu.

AVB (2015)

Tiuplah sangkakala dan siapkanlah segala sesuatu! Namun demikian, tidak ada yang pergi berperang kerana nyala murka-Ku melanda seluruh khalayak itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 7:14

Tiuplah
<08628>
sangkakala
<08619>
dan sediakanlah
<03559>
segala sesuatu
<03605>
! Tetapi seorangpun tidak
<0369>
maju
<01980>
berperang
<04421>
, sebab
<03588>
kehangatan murka-Ku
<02740>
tertimpa atas
<0413>
segala
<03605>
kegemparan
<01995>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 7:14

Mereka itu meniup
<08628>
nafiri
<08619>
, tetapi tiadalah beraninya; sekaliannya
<03605>
itu disiapkan
<03559>
, tetapi seorangpun tiada
<0369>
yang pergi
<01980>
perang
<04421>
; karena
<03588>
kehangatan murka-Ku
<02740>
adalah atas
<0413>
milik orang
<01995>
sekalian
<03605>
!
AYT ITL
“Mereka telah meniup
<08628>
trompet
<08619>
dan membuat
<03559> <0>
semuanya
<03605>
siap
<0> <03559>
, tetapi tidak seorang pun
<0369>
pergi
<01980>
ke pertempuran
<04421>
karena
<03588>
murka-Ku
<02740>
ada atas
<0413>
seluruh
<03605>
kegemparan
<01995>
mereka.
HEBREW
hnwmh
<01995>
lk
<03605>
la
<0413>
ynwrx
<02740>
yk
<03588>
hmxlml
<04421>
Klh
<01980>
Nyaw
<0369>
lkh
<03605>
Nykhw
<03559>
ewqtb
<08619>
weqt (7:14)
<08628>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 7:14

Tiuplah 1  sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorangpun tidak maju berperang, sebab kehangatan 2  murka-Ku tertimpa atas segala kegemparan mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA