Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 46:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:7

Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa. e 

AYT (2018)

Dan, dia akan memberikan persembahan biji-bijian, satu efa dengan sapi jantan, dan satu efa dengan domba jantan, dan dengan anak-anak domba sebanyak yang dia mampu, dan satu hin minyak untuk masing-masing efa.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 46:7

Dan seefa akan seekor anak lembu dan seefa akan seekor domba jantan hendaklah disuruhnya persembahkan akan persembahan makanan, dan akan segala anak domba itu sekadar tangannya dapat memberi; dan minyak sehin akan tiap-tiap seefa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 46:7

Bersama dengan setiap sapi jantan dan kambing jantan, ia harus mempersembahkan gandum sebanyak 17,5 liter, dan bersama dengan setiap anak domba, berapa saja menurut keinginannya. Setiap kurban gandum harus disertai dengan persembahan tiga liter minyak zaitun.

MILT (2008)

Satu efa untuk satu ekor lembu jantan dan satu efa untuk satu ekor domba jantan, dia akan mengolahnya sebagai persembahan sajian; dan untuk anak-anak domba sebagaimana kemampuan tangannya; dan satu hin minyak untuk satu efa.

Shellabear 2011 (2011)

Ia harus mengolah persembahan bahan makanan berupa satu efa tepung untuk sapi jantan itu dan satu efa tepung untuk domba jantan itu, sedang untuk domba-domba lain sekadar kemampuannya saja, semuanya dengan minyak satu hin untuk satu efa tepung.

AVB (2015)

Dia harus mengolah persembahan bahan makanan berupa satu efa tepung untuk lembu jantan itu dan satu efa tepung untuk domba jantan itu, manakala untuk domba lain sekadar mengikut kemampuannya sahaja, semuanya dengan minyak satu hin untuk satu efa tepung.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 46:7

Sebagai korban sajian ia harus mengolah
<06213>
satu efa
<0374>
tepung dengan seekor lembu
<06499>
dan satu efa
<0374>
tepung dengan seekor domba jantan
<0352>
, tetapi korban sajian
<04503>
dari domba-domba
<03532>
lain bergantung
<05381>
pada kemampuannya
<03027>
, serta minyak
<08081>
satu hin
<01969>
untuk satu efa
<0374>
.

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 46:7

Dan seefa
<0374>
akan seekor anak lembu
<06499>
dan seefa
<0374>
akan seekor domba jantan
<0352>
hendaklah
<06213>
disuruhnya persembahkan
<06213>
akan persembahan makanan
<04503>
, dan akan segala anak domba
<03532>
itu sekadar
<05381>
tangannya
<03027>
dapat memberi; dan minyak
<08081>
sehin
<01969>
akan tiap-tiap seefa
<0374>
.
AYT ITL
Dan, dia akan memberikan persembahan biji-bijian
<04503>
, satu efa
<0374>
dengan sapi jantan
<06499>
, dan satu efa
<0374>
dengan domba jantan
<0352>
, dan dengan anak-anak domba
<03532>
sebanyak
<03027>
yang
<0834>
dia mampu
<05381>
, dan satu hin
<01969>
minyak
<08081>
untuk masing-masing efa
<0374>
.”

[<06213>]
AVB ITL
Dia harus mengolah
<06213>
persembahan bahan makanan
<04503>
berupa satu efa
<0374>
tepung untuk lembu jantan
<06499>
itu dan satu efa
<0374>
tepung untuk domba jantan
<0352>
itu, manakala untuk domba
<03532>
lain sekadar mengikut
<05381>
kemampuannya
<03027>
sahaja, semuanya dengan minyak
<08081>
satu hin
<01969>
untuk satu efa
<0374>
tepung.

[<0834>]
HEBREW
hpyal
<0374>
Nyh
<01969>
Nmsw
<08081>
wdy
<03027>
gyvt
<05381>
rsak
<0834>
Myvbklw
<03532>
hxnm
<04503>
hvey
<06213>
lyal
<0352>
hpyaw
<0374>
rpl
<06499>
hpyaw (46:7)
<0374>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:7

Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa. e 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:7

Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk satu efa.

Catatan Full Life

Yeh 46:1-24 1

Nas : Yeh 46:1-24

Pasal ini membahas aneka persembahan dan ibadah pada hari Sabat, hari bulan baru (ayat Yeh 46:1-8), perayaan-perayaan yang ditetapkan (ayat Yeh 46:9-12) dan persembahan harian (ayat Yeh 46:13-15).

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA