Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 25:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah kepada bani Amon: Dengarlah firman Tuhan ALLAH: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan: Syukur! t  mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilanggar, u  dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan, v 

AYT (2018)

dan katakan kepada orang-orang Amon, Dengarkanlah firman Tuhan ALLAH: beginilah firman Tuhan ALLAH, ‘Karena kamu berkata, ‘Rasakan!’ terhadap tempat kudus-Ku ketika tempat itu dicemarkan, dan terhadap negeri Israel ketika tempat itu menjadi kesunyian, dan terhadap keturunan Yehuda ketika mereka pergi ke pembuangan,

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah kepada bani Ammon itu: Dengarlah olehmu firman Tuhan Hua! Demikianlah firman Tuhan Hua: Tegal kamu sudah bersorak-sorak akan tempat kesucian-Ku, pada masa ia itu dinajiskan, dan akan tanah Israel, pada masa ia itu dibinasakan, dan akan bangsa Yehuda, pada masa mereka itu dibawa dengan tertawan,

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 25:3

Suruhlah bangsa itu mendengarkan apa yang Aku, TUHAN Yang Mahatinggi katakan kepada mereka, 'Kamu senang melihat Rumah-Ku dicemarkan dan tanah Israel dirusakkan serta bangsa Yahudi diangkut ke pembuangan.

MILT (2008)

Dan engkau harus mengatakan kepada bani Amon: Dengarkanlah firman Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069, beginilah Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069 berfirman: Karena engkau telah berkata: Hore!, terhadap tempat kudus-Ku ketika dia dicemarkan, dan terhadap tanah Israel ketika dia dihancurkan, dan terhadap keluarga Yehuda ketika mereka pergi ke pembuangan,

Shellabear 2011 (2011)

Katakan kepada bani Amon, Dengarkanlah firman ALLAH Taala. Beginilah firman ALLAH Taala, Karena engkau berkata, "Syukur!" mengenai tempat suci-Ku ketika tempat itu dicemari, mengenai Tanah Israil ketika tanah itu ditanduskan, dan mengenai kaum keturunan Yuda ketika mereka pergi ke pembuangan,

AVB (2015)

Katakan kepada bani Amon, “Dengarlah firman Tuhan ALLAH.” Beginilah firman Tuhan ALLAH, “Kerana engkau berkata, ‘Syukur!’ mengenai tempat suci-Ku ketika tempat itu dicemari, mengenai Tanah Israel ketika tanah itu dijadikan tandus, dan mengenai keturunan kaum Yehuda ketika mereka pergi kepada pembuangan,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah
<0559>
kepada bani
<01121>
Amon
<05983>
: Dengarlah
<08085>
firman
<01697>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
: Oleh karena
<03282>
engkau menyerukan
<0559>
: Syukur
<01889>
! mengenai
<0413>
tempat kudus-Ku
<04720>
, waktu
<03588>
kekudusannya dilanggar
<02490>
, dan mengenai
<0413>
tanah
<0127>
Israel
<03478>
, waktu
<03588>
itu dijadikan sunyi sepi
<08074>
, dan mengenai
<0413>
kaum
<01004>
Yehuda
<03063>
, waktu
<03588>
mereka harus pergi
<01980>
ke dalam pembuangan
<01473>
,
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah
<0559>
kepada bani
<01121>
Ammon
<05983>
itu: Dengarlah
<08085>
olehmu firman
<01697>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
! Demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
: Tegal
<03282>
kamu sudah bersorak-sorak
<0559>
akan
<0413>
tempat kesucian-Ku
<04720>
, pada masa
<03588>
ia itu dinajiskan
<02490>
, dan akan
<0413>
tanah
<0127>
Israel
<03478>
, pada masa ia itu dibinasakan
<08074>
, dan akan
<0413>
bangsa
<01004>
Yehuda
<03063>
, pada masa mereka itu dibawa
<01980>
dengan tertawan
<01473>
,
AYT ITL
dan katakan
<0559>
kepada orang-orang
<01121>
Amon
<05983>
, Dengarkanlah
<08085>
firman
<01697>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
: beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, ‘Karena
<03282>
kamu berkata
<0559>
, ‘Rasakan
<01889>
!’ terhadap
<0413>
tempat kudus-Ku
<04720>
ketika
<03588>
tempat itu dicemarkan
<02490>
, dan terhadap
<0413>
negeri
<0127>
Israel
<03478>
ketika
<03588>
tempat itu menjadi kesunyian
<08074>
, dan terhadap
<0413>
keturunan
<01004>
Yehuda
<03063>
ketika
<03588>
mereka pergi
<01980>
ke pembuangan
<01473>
,
AVB ITL
Katakan
<0559>
kepada bani
<01121>
Amon
<05983>
, “Dengarlah
<08085>
firman
<01697>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
.” Beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, “Kerana
<03282>
engkau berkata
<0559>
, ‘Syukur
<01889>
!’ mengenai
<0413>
tempat suci-Ku
<04720>
ketika
<03588>
tempat itu dicemari
<02490>
, mengenai
<0413>
Tanah
<0127>
Israel
<03478>
ketika
<03588>
tanah itu dijadikan tandus
<08074>
, dan mengenai
<0413>
keturunan kaum
<01004>
Yehuda
<03063>
ketika
<03588>
mereka pergi
<01980>
kepada pembuangan
<01473>
,
HEBREW
hlwgb
<01473>
wklh
<01980>
yk
<03588>
hdwhy
<03063>
tyb
<01004>
law
<0413>
hmsn
<08074>
yk
<03588>
larvy
<03478>
tmda
<0127>
law
<0413>
lxn
<02490>
yk
<03588>
ysdqm
<04720>
la
<0413>
xah
<01889>
Krma
<0559>
Ney
<03282>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
rma
<0559>
hk
<03541>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
rbd
<01697>
wems
<08085>
Nwme
<05983>
ynbl
<01121>
trmaw (25:3)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah kepada bani Amon: Dengarlah firman Tuhan ALLAH: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan: Syukur! t  mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilanggar, u  dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan, v 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 25:3

Katakanlah 1  kepada bani Amon: Dengarlah firman 1  Tuhan ALLAH: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan 1 : Syukur! mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan,

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.


Yeh 25:2-3 2

Nas : Yeh 25:2-3

Bani Amon adalah bangsa yang tinggal di sebelah timur Israel yang dihukum oleh Allah karena mereka senang atas kejatuhan Yerusalem dan kebinasaan Bait Suci.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA