Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 24:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 24:6

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah y  kota yang penuh hutang darah, z  kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang dari padanya! Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. a  b 

AYT (2018)

“Karena itu, beginilah firman Tuhan ALLAH, ‘Celakalah kota berdarah itu, kuali yang berkarat bagian dalamnya, dan yang karatnya tidak keluar darinya. Keluarkan satu per satu, tanpa membuat pilihan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 24:6

Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Hua: Wai bagi negeri yang mabuk darah itu! ia itu suatu periuk yang karatnya sudah makan dalam dan tiada boleh dikeluarkan: Ambillah sepenggal-penggal dari dalamnya, maka tiada juga dibuang undi atasnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 24:6

TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Celakalah kota yang penuh dengan pembunuh itu! Kota itu seperti periuk berkarat yang tidak pernah digosok. Daging yang ada di dalamnya dikeluarkan sepotong demi sepotong, sampai tak ada satu pun yang masih tinggal.

MILT (2008)

Oleh karena itu, beginilah Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069 berfirman: Celakalah kota yang penuh darah, yang belanganya berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak bisa hilang darinya! Keluarkanlah itu potongan demi potongan, jangan memilih-milih atasnya.

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu beginilah firman ALLAH Taala, Celakalah kota penumpah darah, yaitu kuali yang berkarat sebelah dalamnya dan yang karatnya tak kunjung hilang! Keluarkanlah potongan demi potongan daging dari dalamnya tanpa membuang undi.

AVB (2015)

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH, “Malangnya kota penumpah darah, iaitu kuali yang berkarat sebelah di dalamnya dan yang karatnya tidak kunjung hilang! Keluarkanlah potongan demi potongan daging yang ada di dalamnya tanpa mencabut undi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 24:6

Oleh sebab itu
<03651>
beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
: Celakalah
<0188>
kota
<05892>
yang penuh hutang darah
<01818>
, kuali
<05518>
yang
<0834>
berkarat
<02457>
di dalamnya dan karatnya
<02457>
tidak
<03808>
hilang
<03318>
dari
<04480>
padanya! Keluarkan
<03318>
potong demi potong
<05409> <05409>
dari dalamnya
<05921>
tanpa
<03808>
memilih-milih
<01486> <05307>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 24:6

Sebab
<03651>
itu, demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
: Wai
<0188>
bagi negeri
<05892>
yang mabuk darah
<01818>
itu! ia itu suatu periuk
<05518>
yang
<0834>
karatnya
<02457>
sudah makan dalam dan tiada
<03808>
boleh dikeluarkan
<03318>
: Ambillah sepenggal-penggal
<05409> <05409>
dari
<04480>
dalamnya
<03318>
, maka tiada
<03808>
juga dibuang
<05307>
undi
<01486>
atasnya
<05921>
.
AYT ITL
“Karena
<03651>
itu, beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, ‘Celakalah
<0188>
kota
<05892>
berdarah
<01818>
itu, kuali
<05518>
yang
<0834>
berkarat
<02457>
bagian dalamnya, dan yang karatnya
<02457>
tidak
<03808>
keluar
<03318>
darinya
<04480>
. Keluarkan
<03318>
satu per satu
<05409> <05409>
, tanpa
<03808>
membuat
<05307>
pilihan
<01486>
.

[<00> <05921>]
HEBREW
lrwg
<01486>
hyle
<05921>
lpn
<05307>
al
<03808>
hayuwh
<03318>
hyxtnl
<05409>
hyxtnl
<05409>
hnmm
<04480>
hauy
<03318>
al
<03808>
htalxw
<02457>
hb
<0>
htalx
<02457>
rsa
<0834>
ryo
<05518>
Mymdh
<01818>
rye
<05892>
ywa
<0188>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
rma
<0559>
hk
<03541>
Nkl (24:6)
<03651>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 24:6

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah y  kota yang penuh hutang darah, z  kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang dari padanya! Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. a  b 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 24:6

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah 1  kota yang penuh hutang darah, kuali 2  yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang 3  dari padanya! Keluarkan 3  potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih 4 .

Catatan Full Life

Yeh 24:3-12 1

Nas : Yeh 24:3-12

Allah memberi suatu perumpamaan kepada Yehezkiel untuk diberitakan kepada umat-Nya yang memberontak. Yerusalem akan menjadi seperti sebuah kuali dan penduduknya akan seperti potongan daging dan tulang pilihan. Daging dan tulang akan dimakan pasukan Babel; setelah isi kuali itu habis, kuali itu akan dimurnikan selanjutnya dengan api hukuman hingga tembaganya menjadi merah, kotorannya hancur dan karatnya hilang (ayat Yeh 24:11).

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA