Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 4:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab bangsa besar c  manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat d  kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya?

AYT (2018)

Tidak ada bangsa lain yang mempunyai ilah yang begitu dekat seperti TUHAN, Allah kita, setiap kita berseru kepada-Nya!

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 4:7

Karena pada bangsa yang besar manakah ada dewata yang hampir kepada mereka itu, seperti Tuhan, Allah kita, seberapa kali kita berseru kepadanya?

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 4:7

Bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang begitu dekat apabila diperlukan seperti TUHAN Allah kita dekat kepada kita? Ia menjawab kapan saja kita berseru minta tolong kepada-Nya.

TSI (2014)

Sebab tidak ada bangsa lain, sebesar apa pun bangsa itu, yang dewanya bisa menjawab doa mereka pada waktu mereka membutuhkan pertolongan, sebagaimana TUHAN Allah kita selalu menjawab doa kita setiap kali kita meminta pertolongan.

MILT (2008)

Sebab, siapakah bangsa besar yang allah Elohimnya 0430 datang dekat kepadanya seperti TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 kita, setiap kali kita memanggil Nama-Nya?

Shellabear 2011 (2011)

Bangsa besar manakah yang ilahnya begitu dekat padanya seperti ALLAH, Tuhan kita, kapan pun kita berseru kepada-Nya?

AVB (2015)

Bangsa besar manakah yang mempunyai tuhan yang sedemikian dekat kepada mereka seperti TUHAN, Allah kita dekat kepada kita bila-bila sahaja kita berseru kepada-Nya?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab
<03588>
bangsa
<01471>
besar
<01419>
manakah
<04310>
yang
<0834>
mempunyai allah
<0430>
yang demikian dekat
<07138>
kepadanya
<0413>
seperti TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, setiap kali
<03605>
kita memanggil
<07121>
kepada-Nya
<0413>
?
TL ITL ©

SABDAweb Ul 4:7

Karena
<03588>
pada bangsa
<01471>
yang besar
<01419>
manakah
<04310>
ada
<0834>
dewata
<0430>
yang hampir
<07138>
kepada
<0413>
mereka itu, seperti Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
kita, seberapa kali
<03605>
kita berseru
<07121>
kepadanya
<0413>
?
AYT ITL
Tidak ada bangsa
<01471>
lain yang
<0834>
mempunyai ilah
<0430>
yang begitu dekat
<07138>
seperti
<0413>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, setiap
<03605>
kita berseru
<07121>
kepada-Nya
<0413>
!

[<04310> <01419> <00>]
AVB ITL
Bangsa
<01471>
besar
<01419>
manakah
<04310>
yang
<0834>
mempunyai tuhan
<0430>
yang sedemikian dekat
<07138>
kepada
<0413>
mereka seperti TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita dekat kepada kita bila-bila sahaja
<03605>
kita berseru
<07121>
kepada-Nya
<0413>
?

[<00>]
HEBREW
wyla
<0413>
wnarq
<07121>
lkb
<03605>
wnyhla
<0430>
hwhyk
<03068>
wyla
<0413>
Mybrq
<07138>
Myhla
<0430>
wl
<0>
rsa
<0834>
lwdg
<01419>
ywg
<01471>
ym
<04310>
yk (4:7)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 4:7

Sebab bangsa 1  besar manakah yang mempunyai allah 2  yang demikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah 2  kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya?

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA