Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 12:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 12:22

Tetapi engkau harus memakan dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa; j  baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya.

AYT (2018)

Makanlah seperti memakan daging kijang dan rusa, setiap orang, baik yang najis maupun yang tahir.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 12:22

Yaitu seperti kijang atau rusa dimakan, begitu hendaklah kamu makan dia, baik orang yang najis baik orang yang suci, dua-dua boleh makan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 12:22

Setiap orang, baik yang bersih maupun yang najis, boleh makan daging itu, seperti kamu boleh makan daging rusa atau daging kijang.

TSI (2014)

Orang-orang dalam keadaan tidak najis maupun najis boleh memakan daging itu, seperti sekarang ini kalian makan daging rusa dan kijang.

MILT (2008)

Hanya, sebagaimana halnya kijang dan rusa dimakan, demikianlah engkau memakannya, baik orang yang najis ataupun yang tahir.

Shellabear 2011 (2011)

Makanlah seperti kamu memakan daging kijang atau daging rusa; orang yang najis ataupun yang suci sama-sama boleh memakannya.

AVB (2015)

Makanlah seperti kamu memakan daging kijang atau daging rusa; orang yang bernajis ataupun yang suci sama-sama boleh memakannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 12:22

Tetapi
<0389>
engkau harus memakan
<0398>
dagingnya, seperti
<0834>
memakan
<0398>
daging kijang
<06643>
atau daging rusa
<0354>
; baik
<03651>
orang najis
<02931>
maupun
<03162>
orang tahir
<02889>
boleh memakannya
<0398>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 12:22

Yaitu
<0389>
seperti
<0834>
kijang
<06643>
atau rusa
<0354>
dimakan
<0398>
, begitu
<03651>
hendaklah kamu makan
<0398>
dia, baik orang yang najis
<02931>
baik orang yang suci
<02889>
, dua-dua
<03162>
boleh makan
<0398>
dia.
AYT ITL
Makanlah
<0398>
seperti
<03651>
memakan
<0398>
daging kijang
<06643>
dan rusa
<0354>
, setiap orang, baik yang najis
<02931>
maupun
<03162>
yang tahir
<02889>
.

[<0389> <0834> <0853> <0853> <0398>]
AVB ITL
Makanlah
<0398>
seperti
<03651>
kamu memakan
<0398>
daging kijang
<06643>
atau daging rusa
<0354>
; orang yang bernajis
<02931>
ataupun yang suci
<02889>
sama-sama
<03162>
boleh memakannya
<0398>
.

[<0389> <0834> <0853> <0853>]
HEBREW
wnlkay
<0398>
wdxy
<03162>
rwhjhw
<02889>
amjh
<02931>
wnlkat
<0398>
Nk
<03651>
lyah
<0354>
taw
<0853>
ybuh
<06643>
ta
<0853>
lkay
<0398>
rsak
<0834>
Ka (12:22)
<0389>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 12:22

1 Tetapi engkau harus memakan dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa; baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA